(+4) 021-310.00.95 contact@accountess.ro

Sponsorizarea entităților nonprofit

Fiecare trimestru fiscal este un moment potrivit pentru a folosi o parte din sumele care sunt datorate statului în scopuri nonprofit. Companiile, iar o dată pe an şi persoanele fizice, au posibilitatea de a alege destinaţia unei părţi din impozitul pe profit/venit...

CARE ESTE PROCEDURA ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA ?

Începând cu anul 2019, contribuabilii au la dispoziţie şi o procedură simplificată prin care pot obţine codul de TVA în aceeaşi zi cu depunerea solicitării, analiza de risc derulată de către autoritatea fiscală fiind făcută ulterior acordării codului, nu anterior....