Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Potrivit Codului muncii, art.13, o persoană fizică dobȃndește capacitate de muncă la ȋmplinirea vȃrstei de 16 ani.
Prin excepție, legea stabilește vȃrsta minimă de angajare la 15 ani, dacă sunt ȋndeplinite anumite condiții.

Un minor poate ȋncheia un contract de muncă, ȋn calitate de salariat, și la ȋmplinirea vȃrstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu ȋi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.
Ȋncadrarea ȋn muncă a persoanelor sub vȃrsta de 15 ani este interzisă.
Vârsta minimă stabilită nu poate fi inferioară vȃrstei de ȋncetare a școlarizării, și ȋn orice caz nu poate fi mai mică de 15 ani.

Totodată, tinerii ȋn vȃrstă de pȃnă la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară și nici muncă de noapte.
Vȃrsta minimă de admitere la munci periculoase este de 18 ani.
Angajarea, care presupune activitate ȋn locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se poate face doar după ȋmplinirea vȃrstei de 18 ani. Astfel de locuri de muncă se stabilesc prin hotărȃre a Guvernului.

Convenţia internațională nr.138/1973 privind vârsta minimă de încadrare in muncă, a fost ratificată de Romȃnia ȋn 19.11.1975. Convenția vine ca urmare a exploatării copiilor pe piața muncii, urmărindu-se astfel abolirea muncii copilului și politici/metode de ridicare progresivă a vârstei minime de muncă.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!