În ciuda aşteptărilor, autorităţile fiscale nu au făcut publici indicatorii de risc fiscal. Gradul de risc fiscal este stabilit de către statisticienii departamentului de analiză de risc din cadrul ANAF. Pe baza gradului de risc fiscal generat de comportamentul contribabilului, este realizată selecţia anuală a contribuabililor care urmează să fie verificaţi de către autoritatea fiscală.

Deşi indicatorii nu au fost prezentaţi companiilor, ei pot fi deduşi uşor din notificările şi controalele fiscale derulate începând cu anul 2020 când a fost înfiinţat departamentul de risc.

Controalele fiscale moderne, pentru a fi eficiente, nu vor mai aborda toate tranzacţiile unei companii, ci doar pe acelea selectate ca fiind materiale şi semnificative.

Astfel, practicile care duc la declanşarea unui control fiscal, sunt:

1. Tranzacţii frecvente cu persoane afiliate, în special cu cele nerezidente

Tranzacţiile cu persoanele afiliate trebuie atent documentate prin contracte care să conţină detalii cu privire la stabilirea marjei de profit sau pregătirea dosarului preţurilor de transfer atunci când este cazul. Transferurile de active sau de bunuri trebuie supuse evaluării efectuate de către un evaluator autorizat pentru a putea fi demonstrată practicarea preţului pieţii în astfel de tranzacţii. Preţurile practicate în relaţia cu entităţile afiliate trebuie să fie similare celor practicate în relaţia cu terţii.

2. Acţionariat sau organe de conducere cu structura complexă sau care au în componenţa persoane nerezidente

O structură prea complexă a acţionariatului sau a structurii de conducere, cu bifurcaţii multiple, poate atrage nevoie de investigaţii suplimentare din partea autorităţilor, mai ales în procesul de obţinere a codului de TVA, dar şi ulterior. Informaţiile sunt corelate cu declaraţia privind beneficiarul real, depusă la Registrul Comerţului.

3. TVA nesolicitat la rambursare de foarte mult timp

Dacă solicitarea TVA de recuperat spre rambursare atrage automat un control fiscal, şi nesolicitarea taxei pentru o perioadă mare de timp, urmată eventual şi de prescrierea dreptului de a o solicita, poate fi considerat comportament suspect pentru o companie.

4. Declaraţii nedepuse la termen

Omisiunea de conformare în termenul legal, mai ales în situaţia depăşirii termenului cu o perioadă mare de timp, atrage notificări din partea autorităţilor. În cazul depăşirii frecvente, comportamentul devine unul riscant din perspectiva fiscală.

5. Declaraţii depuse eronat sau rectificări frecvente

Risc prezintă atât depunerea de declaraţii eronate şi rectificările frecvente, cât şi necorelarea informațiilor dintre diverse declaraţii fiscale depuse de către contribuabil sau de către partenerii acestuia (D 100, D D205, D207, D 394, Situaţii financiare, D101).

În declaraţia D394, spre exemplu, companiile plătitoare de TVA declară toate facturile emise şi primite în relaţia cu partenerii de afaceri (clienţi şi furnizori). Raportarea unor tranzacţii diferite la partener, constituie de foarte mult timp un indicator de risc.

6. Societăţi care au beneficiat de ajutoare de stat

Societăţile care beneficiază de fonduri publice, mai ales cele care care obţin sume disproporţionat de mari în raport cu indicatorii raportaţi, se pot aştepta la controale fiscale.

7. Raportare de piedere fiscală pentru mai mult de 5 ani

Companiile sunt înfiinţate pentru a genera profit pentru investitori. Menţinerea unei pierderi contabile dar şi fiscale pentru o perioadă îndelungată, poate fi considerat un mod de a eluda plata taxelor în România.

8. Tranzacţii cu societăţi inactive fiscal

Societăţile inactive fiscal nu au dreptul de a derula tranzacţii. Achiziţiile de bunuri şi servicii de la astfel de societăţi, nu dau drept de deducere a costului sau a TVA, dar atrag şi riscul de control asupra companiei.

 

Evaluarea se va face pe 3 paliere de risc, mare, mediu şi scăzut, iar planul autorităţilor este acela de a acorda prioritate în control societăţilor considerate cu risc mare.

Criteriile de încadrare nu vor putea fi contestate de către contribuabili şi, cel mai probabil, nu vor fi publice.

Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare și vă putem acorda asistență în vederea unei analize de risc fiscal pentru compania dumneavoastră.

Echipa Accountess

www.accountess.ro