Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Conform informaţiilor pe care le-am obţinut de la DITL Sector 2, certificatul de atestare fiscală (CAF) se poate elibera şi în situaţia în care ONG-ul nu deţine bunuri în proprietatea sa (clădiri, terenuri, mijloace de transport, etc.).

La dosarul cu documente se va anexa o declaraţie pe propria răspundere prin care se menţioneaza că ONG-ul  nu deţine în proprietate sau în folosinţă / concesiune, închiriere de la stat sau în leasing financiar bunuri mobile şi / sau imobile (clădiri, terenuri, mijloace de transport, afişaje publicitare), pentru care îi revine obligaţia declarării acestora la Direcţia Venituri Buget Local (DVBL).

CAF-ul se eliberează pe loc.

 Documentele necesare eliberării CAF-ului sunt:

  • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală;
  • Ultima balanţă analitică (cu analitic la conturile 212 şi 231 cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza administrativ-teritoriala a sectorului respectiv – fotocopie conformă cu original, sau originalul);
  • Împuternicire şi copie carte de identitate imputernicit conformă cu originalul;
  • Certificat de înregistrare a societăţii la ONRC, copie conformă cu originalul;
  • În cazul în care societatea nu figurează cu rol fiscal, se va depune şi declaraţie pe proprie răspundere că societatea nu deţine în proprietate sau în folosinţă / concesiune, închiriere de la stat sau în leasing financiar bunuri mobile şi / sau imobile (clădiri, terenuri, mijloace de transport, afişaje publicitare), pentru care îi revine obligaţia declarării acestora la DVBL.

Asociaţiile care doresc înscrierea în Registrul entităţilor nonprofit trebuie să ataşeze obligatoriu la declaraţia 163  şi CAF-ul eliberat de autorităţile locale.

Procedura de înscriere în Registrul ANAF.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!