Cardul naţional este un card electronic, distinct de cardul european şi poate fi utilizat numai pe teritoriul României.

Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) numărul de identificare al cardului naţional.

Termen de valabilitate

Prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018, termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani.

Astfel, aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilitaţii inscripţionata pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani.

În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019.

Totodată, cardurile naţionale de sănătate care se emit începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern.

Asiguraţii cărora nu li s-a emis (tipărit) cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calităţii de asigurat, urmare verificării efectuate de către furnizori.

 Puteți verifica online calitatea de asigurat al unei persoane, introducând CNP-ul aici: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Dacă eraţi asiguratul CASMB la momentul tipăririi acestor carduri (2012,2013, 2014,2015) şi nu l-aţi primit prin poştă, şi nu l-aţi regăsit nici în retururile aduse la CASMB, este necesar să vă adresaţi oficiului poştal de care aparţineţi pentru clarificări.

Cardurile naţionale nedistribuite de către operatorul de servicii poştale şi predate de acesta la CASMB se distribuie asiguraţilor/împuterniciţilor acestora, urmare cererii depuse la CASMB.

Cererile de eliberare a cardurilor naţionale care se regăsesc în retururile aduse la CASMB se pot lansa online, (prin intermediul platformei informatice https://www.casmb.ro/siui_card.php ), se pot depune la Registratura CASMB sau trimite prin serviciile poştale pe adresa Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Sos București-Ploiești nr.7, sector 1, CP 13682, însoţite de fotocopia actului de identitate. Modelul cererii se regăseşte la secţiunea, „Fişiere ataşate” (Solicitare ridicare card de la CASMB).

CASMB eliberează Cardurile Naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, inclusiv celor care au refuzat iniţial primirea cardului naţional. În situaţia în care cardul naţional nu poate fi ridicat de către titular, acesta poate fi ridicat de către o altă persoană, care va da o declaraţie.

Anca Osaceanu

Consultant resurse umane

––––––––––

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze MAX-BA. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!