Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Cei care vor să îşi vândă locuinţa vor beneficia mai uşor de TVA redusă de 5%
Cei care vor să cumpere vor plăti o sumă mai mică la achiziţie

 

Începând cu 20 ianuarie 2019 se aplică TVA de 5% pentru orice vânzare de locuinţă (achiziţionată de o persoană  fizică), către o altă persoană fizică, pentru locuinţe de maxim 120 mp (exclusiv anexele gospodăreşti) şi a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte 450.000 lei, exclusiv TVA.
Cota redusă TVA de 5% se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

 

Modificările sunt aduse de Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018.
Înainte de aceste modificări, regimul TVA la vâzarea de locuinţe era mai restrictiv, persoanele fizice beneficiau de cota redusă TVA doar dacă vindeau o locuinţă:
a) cu suprafaţa utilă de maxim 120 mp dar construită pe un teren a cărui suprafaţă să nu depăşescă 250 mp;
b) vânzarea se putea face către orice persoană necăsătorită sau familie, care însă puteau achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5% ,
respectiv:
• în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deținut și să nu dețină
nicio locuință în proprietate pe care au achiziționat-o cu cota de 5%;
• în cazul familiilor, soțul sau soția să nu fi deținut și să nu dețină,
fiecare sau împreună, nicio locuință în proprietate pe care a/au
achiziționat-o cu cota de 5%.

Pentru toate celelalte locuinţe care, până la 20 ianuarie 2019, nu se încadrau în aceste categorii, se utiliza cota standard de TVA de 19%.
În aceste condiţii vânzătorul depindea foarte mult de statusul cumpărătorului. Dacă nu erau îndeplinite simultan condiţiile de mai sus, vânzătorul era obligat să aplice o cotă mult mai mare de TVA, cota standard de 19%, crescând semnificativ valoarea de vânzare, iar cumpărătorul era nevoi să achiziţione locuinţa la un preţ mult mai mare.

Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018  modifică articolul 291, alin. 3 din Codul fiscal si elimină aceste condiţii:
 condiţia privind suprafaţa terenului de  maxim 250 mp
  condiţia de achiziţionare a unei singure locuinţe cu cota TVA  redusă de 5%

Astfel, începând cu 20 ianuarie 2019, noile condiții pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de 5%,
achiziționate de persoanele fizice, sunt:
• Suprafața utilă a locuinței să fie de maxim 120 m2 exclusiv anexele gospodăreşti;
• Valoarea locuinței, inclusiv a terenului pe care este construită, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;
• 
Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996.
Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!