Conform Decretului nr 240/2020 publicat in MO nr 311 din 14 aprilie 2020, starea de urgență a fost prelungită cu încă 30 de zile, până pe data de 14 Mai inclusiv.
Am centralizat mai jos măsurile fiscale adoptate prin OUG-uri în toată această perioadă, măsuri fiscale ce se continuă în perioada stării de urgență prelungită plus încă 30 de zile de la încetarea acesteia pentru anumite situații.

1. Nu se calculează și nu se datorează DOBÂNZI și PENALITĂȚI DE ÎNTĂRZIERE pentru obligațiile fiscale scadente și neachitate pe perioada stării de urgență plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență (pana la data de 13 Iunie 2020 inclusiv).

2. Suspendarea măsurile de executare silită de către organul fiscal prin poprire a creanțelor bugetare pe perioada stării de urgență plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență (pana la data de 13 Iunie 2020 inclusiv). Cu excepția executărilor silite pentru care se aplică recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală

3. Suspendarea depunerii DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL pe toată durata stării de urgență (pana la data de 14 Mai inclusiv). Termenul de depunere a DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL ( ce se depune de către persoanele juridice, asociațiile, fundațiile, PFA-uri, etc.) se prelungește cu 3 luni de la dată încetării stării de urgență instituită prin Decrete.

4. Se beneficiază în continuare de amânare la plata pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonie și internet) precum și pentru plata chirie pentru imobilul cu destinație de sediu social și sedii secundare de catre IMM-urile (intreprinderile mici și mijlocii) definite potrivit Legii 346/2004 , care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri.(pana la data de 14 Mai inclusiv)

5. Scutirea de la plata TVA la organele vamale de către entitățile înregistrate în scopuri de TVA ( pana la data de 13 Iunie 2020 inclusiv) pentru:
• importurile de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare
care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19.
• TVA aferentă acestor importuri de bunuri efectuate în cursul perioadei fiscale se evidenţiază de către importatori in Decontul de TVA (declaratia 300) atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă (modificare efectuata prin OUG nr. 33/2020).

6. Amânarea la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane adoptate prin OUG nr. 37/2020 pentru o perioada de cuprinsa între 1 lună și 9 luni dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

7. Beneficiază de indemnizație pentru şomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial, pe perioada stării de urgenţă decretate (pana la data de 14 Mai inclusiv), conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

8. Beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut (4072 lei) si categorii de profesionişti ( Art. 3 al.2 Codul Civil- Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere) care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta (pana la data de 14 Mai inclusiv).
Indemnizaţia fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate.

9. Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, care întrerup pe perioada stării de urgenţă (pana la data de 14 Mai inclusiv) beneficiază de indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut din bugetul de stat. Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate.

10. Eliberarea certificatelor pentru situaţii de urgenţă, emise potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate (pana la data de 14 Mai inclusiv)
Important de retinut:
1. Certificatele de Situaţie de Urgenţă NU mai sunt necesare pentru obţinerea şomajului tehnic pentru salariaţii angajatorilor care îşi reduc sau îşi întrerup activitatea, conform OUG NR. 32/2020.
2. Certificatele de Situaţie de Urgenţă (albastru sau galben) se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilităţi de creditare, măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în conditiile legii:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
b) TIP 2 (GALBEN) – în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie-februarie 2020.

Cele două certificate pot fi utilizate pentru:
• amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânare la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Atentie : situatia se aplica pentru IMM-urile care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență (Restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, etc.).
• amânarea la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane adoptate prin OUG nr. 37/2020.
• alte situații: invocarea de forță majoră (doar pentru IMM-uri).

www.accountess.ro

Lina Suditu

Senior Consultant