Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro    

Având în vedere noul sistem de impozitare și declarare a veniturilor obținute de către persoanele fizice,  începând cu anul 2018 toate persoanele fizice care obțin în anul 2018 venituri din sursele prezentate mai jos și în cuantum mai mare de 22.800 lei, trebuie să depună Declarația Unică până la data de 15 iulie 2018.
După depunerea Declarației Unice , autoritățile fiscale nu vor mai emite decizii de impunere pentru plata impozitului pe venit, CAS și / sau CASSa căror termene   finale de plată sunt 15 martie 2019.

 

 

 

 

Contribuția la sistemul public de pensii – CAS se datorează de către persoanele fizice care realizează venituri din PFA, profesii liberale, drepturi de autor , dacă:

  • Estimează pentru anul curent (2018) venituri nete a căror valoare CUMULATĂ este cel puțin egală cu plafonul de 22.800 lei (12 salarii minime brute pe țară).
  • Optează pentru plata CAS , chiar dacă veniturile nete estimate și realizate în anul 2018 sunt sub plafonul de 22.800 lei.

În aceste cazuri, persoana fizică trebuie să completeze Declarația Unică, urmând să plătească în anul 2018 o contribuție de 5.700 lei / an (25% x 22.800 lei).
Atenție: dacă se estimează venituri nete peste plafonul de 22.800 lei iar venitul realizat la finalul anului este sub plafonul de 22.800 lei – CAS plătit anticipat nu se restituie.

 

Contribuția la sistemul public de asigurări de sănătate  – CASS se datorează de către persoanele fizice care realizează venituri din PFA, profesii liberale, drepturi de autor,chirii, agricultuă, dividende (dividendele încasate în anul 2018) și din alte surse, dacă:

  • Estimează pentru anul curent (2018) venituri a căror valoare CUMULATĂ este cel puțin egală cu plafonul de 22.800 lei (12 salarii minime brute pe țară) .
  • Estimează pentru anul curent (2018) venituri a căror valoare cumulată este sub plafonul de 22.800 lei dar optează pentru plata CASS .

În acest caz, persoana fizică trebuie să completeze Declarația Unică, urmând să plătească în anul 2018 o contribuție de 2.280 lei /an  (10% x 22.800 lei).

Important de reținut:
SALARIAȚII și PENSIONARII nu datorează CASS și CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.
PENSIONARII nu datorează CAS nici pentru veniturile din activități independente.

Persoanele fizice care nu obțin venituri din DIVIDENDE mai mari de 22.800 lei până la data depunerii declaraţiei unice, dar care vor obține în cursul anului (după dată depunerii) venituri peste plafon, trebuie să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la data depăşirii plafonului.

 

Pentru  anul 2018 se acordă următoarele BONIFICATII (atât pentru impozitul pe venit cât și pentru CAS și CASS) :
5% din obligațiile fiscale ESTIMATE, dacă acestea sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018.
5% din oligațiile fiscale FINALE, dacă acestea sunt achitate integral până la 15 martie 2019 și dacă declarația unică se depune ONLINE și în termen.
În cazul în care ambele condiții de mai sus sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!