Chiar dacă de multe ori am fi avut nevoie de așa ceva, capacitățile paranormale ne lipsesc cu desăvârșire la Accountess. Totuși, trebuie să fim clarvăzători pentru clienții noștri, cel puțin în materie de legislație și modul ei de aplicare. Asta pentru că de multe ori în formularea legilor claritatea este o caracteristică rară.

Revenim așadar cu clarificări în ceea ce privește regimul fiscal al sponsorizărilor efectuate începând cu anul 2022. Aici nu avem norme de aplicare și nici o procedură de acordare / plată bine definită, așa că ne-am consultat cu alte organisme profesionale pe acest subiect (CECCAR și experți din Ministerul de Finanțe) și am ajuns la următoarele concluzii:

1. Sponsorizările efectuate în cursul anului 2022 vor urma aceeași procedură ca și în trecut, ținând cont de următoarele aspecte:

  • Încheierea unui contract de sponsorizare. Se păstrează condiția ca ONG-ul sau Unitatea de Cult să fie înscrise în Registrul entităților/unităților de cult la data încheierii contractului, https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ )
  • Plata sponsorizării poate fi efectuată direct către ONG-ul ales, atât prin virament bancar cât și numerar. Ca dată, plata sponsorizării trebuie efectuată până în ultima zi a trimestrului pentru care se dorește deducerea acesteia din impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
  • Noutate: În situația în care la finalul anului se constată faptul că entitatea putea să sponsorizeze o sumă mai mare, potrivit limitelor stabilite de lege, atunci diferența de sponsorizare rămasă neutilizată (chiar și după utilizarea eventualelor sume reprezentând sponsorizări reportate din anii precedenți) se va putea redirecționa din impozitul pe profit sau impozitul pe venit, după caz, în limita valorii astfel calculate, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit respectiv declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferentă trimestrului IV 2022.
  • Redirecționarea sumelor din impozitul pe profit / impozitul pe venit se face pe baza unui formular de redirecționare (ce urmează a fi stabilit prin Ordin ANAF), formular ce va fi transmis de către companie către autoritatea fiscală.
  • Transferul sumei redirecţionate din impozitul pe profit/ impozitul pe venit către ONG-ul ales, revine organului fiscal competent, în baza formularului depus.

 

2. Ca noutate, sponsorizările efectuate după 1 Ianuarie 2022, respectiv după începerea anului fiscal 2022-2023, nu se vor mai reporta. Mai concret, suma ce depășește plafonul maxim admis de codul fiscal, potrivit limitelor stabilite de lege, va fi considerată în continuare cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, fără niciun avantaj suplimentar.

3. Se continuă reportarea până în anul 2028 inclusiv doar pentru sumele efectuate din sponsorizările înainte de 1 ianuarie 2022, respectiv înainte de începerea anului fiscal modificat.

 Ordinea de deducere a sponsorizărilor (potrivit CECCAR și MF):

  • Se deduc în primul rând sumele aferente sponsorizărilor curente, din anul 2022
  • Apoi sumele reportate din anii precedenți.

Eliminarea dreptului de reportare a sponsorizărilor din anul 2022 necesită o atenție mai mare la calculul exact al sponsorizărilor, astfel încât acestea să poată fi considerate credit fiscal la calculul de impozit pe profit, respectiv impozit pe venit. De aceea, înainte de a efectua sponsorizările, sau pentru orice detalii suplimentare privind regimul lor, vă sugerăm să ne consultați. Vă vom oferi cea mai pertinentă soluție, venită nu din mingea de sticlă a clarvăzătoarei, ci din studierea atentă a legii și interpretarea ei alături de parteneri și experți din instituțiile abilitate.