Autor
Corina Mitrică
HR & Payroll Manager

 

Începând cu 01 iulie 2018 obligațiile fiscale se vor achita în contul unic „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”

Începând cu data de 1 iulie 2018 a fost introdus contul unic „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire” în care se vor putea achita obligațiile fiscale reprezentând:

  1. impozite şi contribuţii sociale cu reţinere la sursă;
  2. obligaţii fiscale principale;
  3. obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la punctele 1 și 2,

Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare, însă în contul unic al Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

Până la data de 30 septembrie 2018 plata obligațiilor fiscale menționate anterior  se poate efectua atât în contul unic cât si în vechile conturi, urmând ca după aceasta dată plățile efectuate în vechile conturi să se retuneze către plătitor.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!