Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Contribuabilii care obţin venituri din chirii nu vor mai avea obligaţia de a înregistra contractele la ANAF. Au în schimb obligaţia depunerii Declaraţiei 212.
Guvernul a aprobat în 16 mai Proiectul de hotărâre,  conform căruia contribuabilii nu mai au obligaţia de a înregistra contractul la ANAF, în 30 de zile de la încheiere.

Modificarea adusă recent normelor Codului Fiscal se impunea, în contextul în care a fost introdusă Declaraţia Unică – formularul 212.
Prin introducerea acestui formular au fost eliminate 7 declaraţii fiscale, printre care şi Declaraţia 220, prin care se declarau la ANAF veniturile din chirii.

Proiectul de hotărâre nu prevede obligaţia înregistrării contractelor la ANAF în 30 de zile de la încheiere, ci stabileşte doar obligaţia depunerii Declaraţiei Unice, astfel:
“Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, depun în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.” – extras din HOTĂRÂRE.

Aşadar, contribuabilii nu mai au obligaţia de a depune la ANAF contractul de închiriere în 30 de zile de la încheiere ci au obligaţia depunerii Declaraţiei Unice 212 în termen de 30 de zile de la încheierea/modificarea/rezilierea contractului.

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

 Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii! ????