Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Alegerea numelui unei companii este de multe ori o provocare. Numele are un rol importat în modul în care compania se prezintă şi poate fi important pentru succesul afacerii. Este, în cele mai multe cazuri, primul pas în construirea credibilităţii şi câştigării încrederii. Potenţialii clienţi vor avea prima dată contact cu numele firmei şi abia apoi cu serviciile, produsele acesteia. De aceea numele companiei  ar trebui să fie relevant pentru obiectul de activitate, ușor de reținut şi să transmită beneficii.

Pe lângă inspiraţie, aveţi nevoie să cunoaşteţi şi procedura legislativă privind alegerea numelui firmei, iar ONRC oferă pe site informaţii detaliate privind acest lucru:
Atunci când doriți să înființați o firmă, trebuie să țineți cont de anumite aspecte legate de alegerea şi rezervarea denumirii societăţii.
Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar în vederea rezervării, firma este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.

Firma trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte doar prin înscrierea acesteia în registrul comerţului.
O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.
O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.
Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea.

Nu reprezintă elemente de distinctivitate:
a) articularea cuvintelor;
b) inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
c) dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
d) adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
e) utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
f) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
g) utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, % etc.;
h) utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
i) adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” ori altele asemenea;
j) adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

Pentru mai multe informații, accesați:
Verificare și rezervare PFA/II/IF
Verificare și rezervare persoană juridică
Verificare și rezervare emblemă