Pentru a putea planifica viitorul afacerii tale şi pentru a o pregăti pentru primirea de finanţări, trebuie să monitorizezi constant cei mai importanţi 5 indicatori de perfomanta:

1. EBITDA Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization/Profitul (venituri – costurii(fără luarea în calcul a taxelor, dobânzilor, amortizărilor şi deprecierilor)).

 Sună complicat, dar este vedeta tuturor evaluărilor făcute de către creditori. Creşterea indicatorului semnalează capacitatea companiei de a obţine creditări şi de recompensă asociaţii cu dividende.

2. Pragul de rentabilitate este punctul în care costurile totale sunt egale cu cifra de afaceri.

 Sub acest prag, compania va înregistra pierdere iar peşte se va afla în zona de profit. Este un indicator care trebuie planificat încă înainte de începe activiatea şi monitorizat şi ajustat continuu pentru stabilirea celor mai bune preţuri de vânzare.

3. Marjă brută din vânzări sau altfel spus profit brut din vânzări este un indicator uşor de calculat şi de înţeles.

Preţ de vanzare-cost de achiziţie)/cifra de afaceri x 100 – reprezintă cota de profit (înainte de impozitare) raportată la cifra de afaceri. Acest indicator se confunda uşor cu următorul.

 4. Adaosul comercial care este calculat că profit brut/costul de achiziţie x 100.

 5. Rentabilitatea financiară reprezintă raportul dintre profitul net (după impozitare) şi capitalul propriu x 100. Capitalul propriu este ceea ce se cuvine asociaţilor ca interes rezidual în companie, adică suma capitalului social+profitul anilor anteriori rămas nedistribuit+profitul current+eventualele rezerve constituite.

 Pe scurt prezentam mai jos informatiile pe care fiecare conducator de business ar trebui sa le urmareasca frecvent:

EBITDA Pragul de rentabilitate Marja brută din vânzări Adaosul comercial Rentabilitatea financiară
Venituri Costuri totale
=
Cifra de afaceri
Preț de vânzare Preț de vânzare Profit brut
 – Chetuieli  – Cost de achiziție  – Cost de achiziție  – Impozit pe profit
 + Cheltuiala cu impozitul  = Profit brut  = Profit brut  = Profit net
 + Cheltuiala cu dobânzile  / Cifra de afaceri  / Cost de achiziție  / Capital propriu
 + Amortizări  x 100  x 100  x 100
 + Deprecieri
 = EBITDA  = Marja brută din vânzări  = Adaosul comercial  = Rentabilitatea financiară

www.accountess.ro

Ana Cernescu

Managing Partner

––––––––––

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze MAX-BA. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!