Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi depusă fizic, pe hârtie, nu doar electronic.

OUG 35/2019, publicată în M.O. în data de 30 mai 2019 abrogă alin.5 al articolului 122 din Codul fiscal care prevedea obligativitatea completării şi depunerii declaraţiei unice exclusiv prin mijloace electronice:

(5)Declaraţia prevăzută la alin. (1)-(3) se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015. cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea intră în vigoare chiar de la data publicării, adică 30 mai 2019.

Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Astfel, ANAF va trebui să elaboreze un model al declaraţiei unice pentru depunerea pe hârtie. Momentan formularul declaraţiei unice, prezent pe site-ul ANAF, este doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece, inainte de modificările OUG 35/2019, formularul se completa exclusiv electronic.

Decizia depunerii declaraţiei exclusiv electronic a fost luată în vederea determinării contribuabililor de a-şi deschide conturi în Spaţiul Privat Virtual. Această măsură este însă revizuită şi chiar abrogată în data de 30 mai 2019, deoarece nu toţi contribuabilii au reuşit să se conformeze acestei obligaţii de a-şi crea SPV. Prin urmare, depunerea declaraţiei unice la ghişeu este din nou permisă prin lege.

Termenul limită de depunere a Declaraţiei unice (in format fizic sau electronic) este 31 iulie 2019.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!