Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro   
                                                                 

                                                                

Un Proiect de lege, trimis astăzi pentru punct de vedere la Guvern, propune modificarea Legii contabilităţii.

Potrivit proiectului, persoana care conduce contabilitatea unei companii trebuie:
• să aibă încheiat contract de muncă cu normă întreagă şi să deţină:
• studii universitare, în științe economice în domeniile finanțe sau contabilitate sau
• studii universitare în științe economice și o calificare profesională obținută conform legii.

 

Se supun acestor condiţii:
– directorul economic
– contabilul şef
– altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie

 

Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană care are încheiat contract de muncă cu normă întreagă, care are studii universitare, în științe economice în domeniile finanțe sau contabilitate, ori studii universitare în științe economice și o calificare profesională în acest domeniu, şi care are atribuţii privind organizarea, conducerea şi ţinerea contabilităţii.

Potrivit prevederilor legislative actuale, persoanele care conduc contabilitatea, şi anume directorul economic, contabilul şef  sau o altă persoană împuternicită, trebuie să aibă studii economice superioare, fără a se face o altă menţiune în acest sens.
De asemenea, în prevederile actuale ale Legii contabilităţii nu se regăseşte obligativitatea încheierii unui contract de muncă cu normă întreagă între persoana care conduce contabilitatea şi entitatea repectivă.

 

Prin această modificare legislativă se urmăreşte obţinerea unei mai bune înţelegeri a obligaţiilor ce decurg din Legea contabilităţii, şi creşterea responsabilizării persoanelor implicate în procesul de înregistrare şi conducere a contabilităţii.
De asemenea proiectul de lege propune şi modificări ale Legii societăţilor, cu scopul responsabilizării acţionarilor, care, potrivit expunerii de motive, în număr foarte mare nu se preocupă de atribuţiile ce le revin în urma deţinerii acestei calităţi.

Proiectul de lege propune introducerea unui nou articol 1081 privind consolidarea (creşterea) valorii nominale, respectiv posibilitatea excluderii unor acţionari prin intermediul consolidării valorii nominale.
Operaţiunea de consolidare a valorii nominale nu presupune  pierderea calităţii de acţionar. Acţionarilor care, de exemplu, nu deţin un număr de acţiuni ce reprezintă un multiplu de 10, li se oferă posibilitatea de a opta între realizarea unor aporturi suplimentare şi restituirea de aporturi, dacă nu doresc să efectueze o subscriere suplimentară.
În cazul acţionarilor ce deţin sub 10 acţiuni şi nu doresc  să efectueze o subscriere suplimentară pentru a dobândi cel puţin o acţiune nouă  cu valoarea nominală de  1 leu va avea loc retragerea din societate cu consecinţa juridică a restituirii aporturilor aferente acţiunilor deţinute – se precizeză în expunerea de motive.

Această propunere legislativă nu anulează prevederile actuale ale Legii contabilităţii nr.82/1991 potrivit cărora contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Conducerea contabilităţii de către un director economic (persoană fizică angajată) este o alternativă la încheierea contractelor de prestări servicii.

Prevederile Proiectului de lege nu se aplică momentan. Acestea vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial,  dacă/după ce proiectul va fi adoptat.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!