Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea ȋn muncă, art.15, alin.1, angajatorul va acorda gratuit salariaților materiale ingienico-sanitare, ȋn scopul prevenirii bolilor profesionale.
Nerespectarea acestei obligații legale se sancționează cu amendă cuprinsă ȋntre 3.000 și 6.000 lei.

Ȋn cadrul unei companii, categoriile de materiale igienico – sanitare, cȃt și locurile de muncă ce impun acordarea acestora, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă.

Practic, la nivelul fiecărei companii se ȋntocmește o anexă la contractul colectiv de muncă, privind necesarul materialelor igienico-sanitare (săpun, hȃrtie igienică, prosop, etc.) precum și cantitățile lunare care se acordă pe locuri de muncă/ posturi de lucru/ lucrător.
Acordarea acestor produse se face luȃndu-se ȋn considerare criterii de:
– tip de muncă, de condiții de lucru specifice,
– grad de murdărie posibil existent, grad de toxicitate posibil existent,
– necesitate periodică de curățire pentru menținerea igienei personale la locul de muncă, la sfȃrșitul programului.

Angajatorul este obligat să asigure atȃt materiale care țin de igiena personală a salariaților cȃt și materiale care să asigure igiena locului de muncă, astfel că angajatorul are obligația de a distribui permanent, pentru grupurile sanitare, spațiile de lucru, sala de mese din cadrul firmei: lavete, dezinfectant, mături, spray-uri pentru curățenie. Această distribuire se face prin nominalizare pe sortimente și stabilirea unor cantități lunare, conform unei alte anexe la contractul colectiv de muncă.

Nominalizarea materialelor igienico-sanitare se face cu consultarea și cu avizul medicului specialist de medicina muncii, cu care firma are ȋncheiat contract de prestări servicii medicale.
Prevederile Legii 319/2006 se aplică ȋn toate sectoarele de activitate, atȃt publice, cȃt și private, și se aplică angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor.

 

Antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei, deci şi bugetul pentru produsele igienico-sanitare, le recomandăm să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!