Masura 3 – Granturi pentru investitii

Proiectul Granturi pentru investiții, prevăzut de Ordonanța 130/2020 are încă o dată incertă de lansare dar începutul lunii noiembrie este cea mai probabilă perioadă. Spre deosebire de măsurile precedente, fondurile nu vor mai fi alocate pe principiul primul sosit primul servit ci în funcție de un punctaj calculat în baza grilei de evaluare.

Valoarea finanțării este între 50.000 – 200.000 Euro, finanțare proprie 15 %, respectiv 30 % pentru regiunea București-Ilfov.

Se acordă în funcție punctajul obținut prin evaluarea proiectelor.

Domenii eligibile

 • industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
 • industria auto şi servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparaţii şi spălătorii auto şi altele asemenea;
 • energie şi echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienţă energetică;
 • construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii;
 • servicii de transport, inclusiv servicii de transport internaţional;
 • servicii de îngrijire şi întreţinere corporală;
 • servicii de reparaţii şi întreţinere;
 • turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante şi servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • confecţii metalice/lemn/mobilier;
 • confecţii textile/pielărie;
 • industria farmaceutică şi echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • industrii creative, inclusiv din domeniul culturii şi serviciilor creative;
 • servicii de educaţie: creşe şi grădiniţe, şcoli;
 • servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale şi altele asemenea;
 • comerţ

Lista cu domeniile de activitate eligibile pentru accesarea grantului si CAEN aferent poate fi consultata mai jos.

 • Cheltuieli finanţate: realizare/achiziție construcții, achiziţia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferinţe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare dar și altele.
 • Beneficiarul grantului va depune Rapoarte de progres privind cheltuielile efectuate.

Condiţii cumulative pentru accesarea grantului:

 • Activitate curentă de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare.
 • Profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul dintre ultimii 2 ani.
 • Asigurarea sustenabilității proiectului pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare.
 • Obținerea a minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri în primii 2 ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea.
 • Cofinanțare proprie de 15 %, respectiv 30 % pentru regiunea București-Ilfov.
 • Prezentarea de dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Puteți descărca lista cu domenii CAEN eligibile, cheltuielile eligibile și grila de evaluare a proiectelor mai jos.

CAEN Domenii eligibile

Cheltuieli eligibile

Grila evaluare proiecte

 

UPDATE – 02.11.2020

În MONITORUL OFICIAL din 30 octombrie 2020, a fost publicată legea nr. 220 pentru aprobarea OUG 130/2020 privind microgranturile, granturile pentru capital de lucru şi pentru investiţii. Legea publicată aduce completări față de măsurile şi condiţiile prevăzute de OUG 130/2020, inclusiv cu privire la domeniile eligibile şi la grila de evaluare.

Găsiţi mai jos cele mai importante modificări.

Modificări generale

 • Introduce categoria de beneficiari eligibili „alți profesioniști”(adică profesionişti care desfăşoară profesii liberale) pentru accesarea microgranturilor.
 • În categoria beneficiarilor ajutoarelor de stat au fost adăugate şi ONG cu activitate sportivă, alături de cele care desfăşurau activitate economică.
 • Au fost adăugate noi coduri CAEN de domenii eligibile pentru fiecare categorie de granturi.

 

Microgranturi – CAEN nou adăugate:

 • 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
 • 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 • 9311 – Activități ale bazelor sportive
 • 9312 – Activități ale cluburilor sportive
 • 9313 – Activități ale centrelor de fitness
 • 9319 – Alte activități sportive
 • 9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții
 • 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a

 

Granturi pentru capital de lucru (Măsura 2)

 • ONG cu activitate economică din domeniile învăţământ, cultura şi sport, precum şi cele de utilitate publică din domeniul social pot fi şi beneficiari ai granturilor pentru capital de lucru.
 • Sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut că și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019.
 • CAEN nou adăugate – în documentul ataşat mai jos.

 

Granturi pentru investiţii (Măsura 3)

 • Introducerea unui nou domeniu de investiţii, servici de organizare de târguri, evenimente şi expoziții (cod CAEN 8230).
 • În ceea ce priveşte beneficiarii, legea prevede ca aceştia pot fi şi IMM-uri și ONG-uri cu activitate economică din domeniul cultural cât și cele de utilitate publică din domeniul social.
 • Au fost modificate criteriile de selecţie a proiectelor de investiţii, principalii indicatori fiind:
 • domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile și au avut o contribuție la soldul negativ al balanței comerciale;
 • resurse umane existente la momentul înscrierii online;
 • previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
 • capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
 • contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare.

CAEN nou adăugate și modificare grila de evaluare – în documentele de mai jos:

CAEN Domenii eligibile Masura 2_completare L220

CAEN Domenii eligibile Masura 3_completare L220

Grila evaluare proiecte actualizata prin L220

 

Autor: Ana Cernescu – Managing Partner

www.accountess.ro