Începând cu data de 1 iulie 2021 a intrat in vigoare o nouă procedură de TVA pentru comerțul electronic de bunuri și servicii cu impact asupra companiilor care vând online bunuri și servicii pe teritoriul Uniunii Europene (UE) către persoane neimpozabile (persoane fizice și persoane juridice neimpozabile).

Aceste modificări legislative se datorează unei reforme legislative europene ce a fost transpusă în legislația națională.

Noile reguli de TVA se aplică de către următoarele companii:

 • Entități , persoane impozabile stabilite în UE (Romania, Germania, etc.), care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță (comerț online) precum și prestarea de servicii către persoane neimpozabile stabilite în UE (Uniunea Europeană)
 • Persoana impozabilă stabilită în afara UE, pentru a declara și a plăti TVA pentru vânzările intracomunitare de  bunuri la distanță.
 • Entitățile care facilitează comerțul electronic în UE, denumite interfețe electronice (o platformă, un portal sau alte mijloace similare) pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță.

Detaliem pe scurt noutățile în domeniul TVA începând cu 1 iulie 2021 ca urmare a transpunerii Directivelor Europene:

 • Aplicarea unui nou regim de TVA pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță (activități de comerț electonic transfontalier business-to-consumer, B2C)
 • Eliminarea plafonului de vânzări la distanță din fiecare stat membru (SM) al Uniunii Europene. În România plafonul de vânzări la distanță valabil până la la 30 iunie 2021 a fost de 35.000 EUR.
 • Introducerea unui nou plafon ANUAL de 10.000 EUR (46.337 lei) pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și prestări de servicii pe cale electronică ( servicii electronice, de telecomuicații și de radiodifuziune), plafon valabil în toate statele membre.
 • Aplicarea ghișeului unic (OSS – One-Stop-Shop) pentru plata TVA într-un singur stat membru pentru toate vânzările de bunuri la distanță și prestări de servicii cu locul în UE efectuate de  către persoanele impozabile din România către persoane neimpozabile stabilite în UE.
 • Scutirea de TVA la importul de loturi mici cu o valoare de până la 22 EUR a fost eliminată.
 • Introducerea măsurii de simplificare pentru vânzările la distanță de bunuri importate în loturi mici cu o valoare care nu depășește 150 EUR și livrate în UE către persoane neimpozabile.
 • Aplicarea mecanismului ghișeului unic pentru plata TVA într-un singur stat membru (ghișeul unic pentru importuri TVA – IOSS , import One Stop Shop) pentru bunurile cu valoare redusă livrate către persoane neimpozabile.
 • Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import pentru bunurile de mică valoare livrate către persoane neimpozabile atunci când nu se utilizează ghișeul unic (IOSS).
 • Alte modificări detaliate în materialul atașat.

Începând cu 1 iulie 2021 au fost implementate 3 regimuri speciale de TVA pentru comerțul electronic, și anume:

 • Regimul special UE (aplicare sistem OSS și plata TVA într-un singur SM pentru vânzările la distanță)
 • Vânzări intracomunitare de bunuri la distanță efectuate către persoane neimpozabile (consumatori finali)
 • Prestări de servicii electronice dar și pentru alte tipuri de servicii efectuate către persoane neimpozabile (Business-to-consumer, B2C) care au locul într-un SM (stat membru) în care furnizorul nu este stabilit .
 • Livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care le facilitează, furnizor presupus.

Exemplu: O societatea din România efectuează livrări de bunuri la distanță către persoane fizice din Franța și Germania. Noul plafon de 10.000 EUR  pentru aceste livrări a fost depășit atât în anul în curs cât și în anul precedent.

Persoanele fizice au comandat produsele prin site-ul propriu al companiei din Romania . Incepând cu 1 iulie 2021 societatea din Romania va avea in vedere urmatoarele aspecte:

** se înregistrează pe ghișeul unic pentru aplicarea regimului UE (OSS) pentru plata TVA într-un singur SM

** TVA se datorează în FR și DE,  însă va fi declarat și plătit prin regimul special UE (OSS) prin declarația specială de TVA ce se va depune online în România.

**TVA va fi achitat într-un cont indicat de ANAF, după înregistrarea în OSS, iar ulterior autoritatea fiscală va distribui TVA către fiecare stat membru în care a avut loc livrarea.

 

Regimul special nonUE  (aplicare sistem OSS, plata TVA într-un singur SM)

 • Se aplică de către persoanele impozabile nonUE și numai pentru prestări de servicii către persoane neimpozabile stabilite în UE.

Exemplu: O societatea impozabilă din Elveția, fără sedii fixe în UE, prestează servicii de construcții, proiectare către clienți persoane neimpozabile  din România, Ungaria și Germania pentru clădirile acestora.  Începând cu 1 iulie 2021 entitatea din Elveția va avea în vedere următoarele aspecte:

** se va înregistra într-un SM pentru aplicarea regimul nonUE (OSS), spre exemplu în România.

** va declara și plăti TVA prin declarația specială depusă în România, prin OSS, pentru toate SM în care efectuează servicii către persoane neimpozabile.

 

Regimul special pentru importuri (IOSS – Import One-Stop- Shop)

 • Se aplică pentru vânzările la distanță de bunuri importate din state și teritorii terțe în loturi mici de până la  150 EUR .
 • Aceste bunuri vor fi scutite de TVA la import.
 • Modificarea față de sistemul actual de import constă în faptul că vânzătorul va colecta TVA la vânzarea către consumatorii finali din UE și va declara și plăti TVA către SM de identificare din cadrul OSS.

 

Important: Utilizarea regimurilor speciale nu sunt obligatorii, este doar o măsură de simplificare prin care plata TVA datorată în alte state membre să poată fi plătită într-un singur stat membru prin depunerea unei declarații electronice online. Această facilitate permite companiilor să nu se mai înregistreze pentru plata TVA în fiecare SM unde taxa este datorată pentru vânzările la distanță efectuate către persoane fizice și persoane juridice neimpozabile.

Procedura de înregistrare în Ghișeul Unic pentru utilizarea sistemelor OSS și IOSS va fi comunicată prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice, în perioada imediat următoare.

Orice companie din România care dorește să aplice regimurile de mai sus, pentru plata TVA într-un singur stat membru al UE, trebuie să depună o declarație/cerere de începere a activității iar ulterior va declara TRIMESTRIAL baza și TVA datorat în fiecare SM pentru vânzările la distanță către persoane fizice. După înregistrare compania va primi un cod de TVA special atribuit de sistemul OSS/IOSS  ce va fi utilizat pentru declararea și plata TVA. Tot după înregistrare autoritatea fiscală va indica și contul IBAN în care plata TVA trebuie efectuată.

Pentru informații suplimentare detaliate, vă rugăm să ne contactați.

 

Echipa Accountess

www.accountess.ro