Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Ministrul de Finanţe a declarat în presă că metoda abuzivă de poprire a conturilor va fi eliminată până la finalul anului, iar contribuabilii nu vor mai fi puşi în situaţia de a avea conturi bancare blocate fără a fi înştiinţaţi în tip util:

”Nu te poţi uita în ochii unui român simplu, care n-are niciun fel de instrument de apărare. O să dispară această abordare agresivă din partea statului. Poprirea aceasta dispare. Nu o să mai găsească românul un cont blocat pe neaşteptate când pleacă într-o excursie în afara ţării şi se trezeşte că nu poate să-şi acceseze conturile pentru că, pentru o sumă minoră, cineva i-a a blocat toate conturile. Asta dispare până la sfârşitul acestui an.”

Poprirea creanțelor fiscale intervine atunci când contribuabilul debitor nu achită la termenele scadente obligațiile fiscale, astfel organele fiscale competente trec la demararea procedurii de executare silită prin poprire.
Poprirea asupra veniturilor debitorilor se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare.
Executarea silită începe prin comunicarea somației, iar dacă în termen de 15  zile de la data comunicării acesteia nu se stinge debitul restant se trece la executarea silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită.

În teorie lucrurile stau bine, Codul de Procedură Fiscală reglemetează poprirea creanţelor fiscale iar metodologia este destul de clară. În practică însă se înregistrează multe situaţii de poprire abuzivă, cauzate fie ca urmare a unui calcul eronat fie ca urmare a infrastructurii tehnologice defectuoase. ANAF deţine baze de date care nu comunică între ele sau comunică eronat. Întregul sistem tehnologic  ANAF are nevoie de reconfigurare, consolidare, updatare, dezvoltare, iar acest proces necesită mult timp dar şi o uriaşă investiţie financiară, astfel că este puţin probabil ca problemele din sistem să fie soluţionate prea curând.

Potrivit reglementărilor introduse prin OUG nr.8/2014, în vigoare de la 28 februarie 2014, Fiscul nu mai poate popri conturile firmelor fără ca înainte să le înștiințeze. Fiscul poate popri conturile bancare ale contribuabililor (persoane fizice și/sau juridice) numai după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data la care contribuabilii au fost somați.
Potrivit prevederilor Codul de Procedură Fiscală – pentru anul 2014, poprirea, pentru stingerea creanțelor fiscale, nu poate fi înființată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somației.
Prin prevederile Ordonanţei 8/2014 contribuabilii au la dispoziție un timp rezonabil în care să gestioneze o poprire, astfel încât aceasta să nu fie un neprevăzut menit să bulverseze acțiunile lor financiare viitoare.

 

Potrivit Codului de Procedură Fiscală valabil în 2014, executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită, cu excepţia popririi bancare care  nu putea fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la comunicarea somaţiei.

Potrivit Codului de Procedura Fiscală în vigoare, se menţine termenul de 15 zile de la somaţie, pentru continuarea măsurilor de executare silită, însă este eliminat termenul de 30 de zile de la comunicarea somaţiei în vederea înfiinţării popririi bancare. Conform modelelor de formulare, utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, aprobate prin  Ordinul 967/2017 în vigoare din 27 martie, acest termen de 30 de zile nu se mai regăseşte în Anexa nr.2  – Somaţie.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii! ????