Prin Ordinul nr. 773/2021 au fost aprobate pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2022. Acest ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Plafoanele aprobate pentru declarația INTRASTAT aplicabile pentru anul 2022:

  • 900.000 lei pentru expedieri de bunuri din România în alte state membre;
  • 900.000 lei pentru introduceri de bunuri în România din alte state membre.

Așadar nu sunt modificări față de plafoanele valabile în anul 2021.

Important:

  • Dacă în cursul anului 2021/2022 o entitate depășește unul din cele două plafoane, are obligația să depună declarația INTRASTAT începând cu luna în care s-a depășit plafonul.
  • Termenul de depunere a declarației INTRASTAT este de cel mai târziu data de 15 a lunii următoare celei de referință.

Baza legala, Ordinul 773/2021 :

Art. 1. Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE pentru anul 2022: 900.000 lei pentru exporturi intra-UE de bunuri și respectiv 900.000 lei pentru importuri intra-UE de bunuri.

Art. 2. Operatorii economici care în cursul anului 2021 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, exporturi intra-UE și respectiv importuri intra-UE de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2022.

Art. 3. În cursul anului 2022 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2022. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmit declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2022 a exporturilor și/sau a importurilor intra-UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, exporturi și respectiv importuri intra-UE de bunuri.

Art. 4. Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.075/2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 4 noiembrie 2020.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

 

Echipa Accountess vă stă la dispoziție pentru orice informații suplimentare pe acest subiect.

 

Lina Suditu

Senior Consultant