Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Confidențialitatea salariilor nu este o politică la nivel de firmă, nu este o opțiune a angajatorului, ci o dispoziție a Codului muncii.

Potrivit art.163 din Codul muncii, salariul este confidențial, angajatorul având obligația să ia măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Așadar, potrivit acestei dispoziții, Regulamentul intern poate prevede o interdicție generală pentru salariați de a divulga salariul obținut.

Păstrarea confidențialității salariilor este de dorit pentru climatul companiei, pentru că se evită astfel posibile tensiuni sau invidii între angajaţi, evitându-se totodată efecte precum frustrare sau demotivare.
Odată făcute publice salariile dintr-o companiei, reacțiile angajaților pot fi foarte diverse, iar riscurile comunicării unor astfel de informații pot escalada, unii angajaţi considerându-ne nedreptăţiţi, privaţi de o remunerare corespunzătoare, alegând în final să părăsească firma.

Transparența informațiilor privind salariile trebuie să vină după o pregătire atentă. Informațiile trebuie să fie foarte clare și bine structurate încât să existe cât mai puține neînțelegeri.
Întocmirea şi comunicarea unor grile de salarizare, care să indice nivelurile salariale minim și maxim de remunerare a unui post, ar putea să elimine eventuale neînțelegeri, sau suspiciunile angajaților privind existența unor discrepanțe salariale sau a unor situații injuste privind evaluarea profesională, respectiv remunerarea necorespunzătoare.

Salariul este însă confidențial numai în cazul angajaților din sectorul privat, spre deosebire de sectorul de stat, unde salariul este public și se stabilește potrivit actelor normative aplicabile.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba.