Publicată în Monitorul Oficial în data de 08.04.2021, Ordonanța de Urgență nr. 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor prevede următoarele modificări:

  1. Majorarea stimulentului de inserție acordat părintelui aflat în concediu de creștere a copilului cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, la reluarea activității înainte de încheierea concediului de creștere a copilului.
  • Valoarea stimulentului este de 1.500 lei, dacă părintele obţine venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.
  • Valoarea stimulentului este de 650 lei dacă părintele obţine venituri după împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.
  • Stimulentul se acordă până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv vârsta de 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități.
  1. Indemnizația pentru șomajul tehnic este considerată baza de calcul la stabilirea drepturilor pentru concediul de creștere a copilului;
  2. Condițiile si termenele de depunere/raspuns pentru dosarul privind obținerea stimulentului de inserție;
  3. Condițiile de suspendare a plății stimulentului de inserție.
  4. Procedura de aprobare de către angajator a concediului pentru creștere a copilului.

Termenul pentru adoptarea normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență este de 60 de zile de la publicarea în Monitorul oficial, respectiv data de 07 iunie 2021.

OUG nr. 26/2021 nu va produce efecte până la momentul adoptării hotărârii de Guvern.

 

Angela Stoica

HR Generalist

www.accountess.ro