Audit financiar

Este important ca factorii de decizie să cunoască exact și în detaliu informațiile privind starea economică generală a companiei. Situația financiară precum și performanțele companiei în raport cu piața sunt examinate și analizate de echipa Accountess, pentru a se putea pronunța asupra conformității cu standardele de audit. Specialiștii noștri autorizați vor consemna toate aceste informații într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului.

Serviciile noastre de audit cuprind:

 • Investigații financiare
 • Verificarea nivelului de conformitate cu reglementările în vigoare
 • Verificarea acurateții raportărilor către management
 • Prevenirea și identificarea erorilor sau fraudelor
 • Realizarea de analize financiare detaliate, în scopul de fuziuni și/sau achiziții
 • Identificarea celor mai bune politici contabile
 • Întocmirea de rapoarte anuale de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor din România.

Ce acțiuni ne diferențiază în cadrul misiunilor de audit?

 • Participăm la inventarul anual al stocurilor, unde transmitem, verificăm și avizăm procedura de stabilire a comisiilor de inventariere, formatul și structura listelor de inventar, procedurile de inventar. Participăm prin sondaj la inventarierea stocurilor.
 • Verificăm modul de operare și acuratețea informațiilor financiar-contabile în cadrul softurilor de gestiune și de contabilitate.
 • Analizăm structura departamentului financiar contabil și cea a departamentelor care au legătură cu acesta (facturare, depozit, vânzări); examinăm nivelul pregătirii și competențelor pentru persoanele care operează informații contabile, în vederea limitării erorilor și pentru creșterea eficienței proceselor.
 • Verificăm calculele pentru stabilirea impozitelor și taxelor, examinăm deciziile de impunere și declarațiile fiscale, în vederea certificării situațiilor financiare semestriale și anuale.
 • Revizuim tranzacțiile cu impact fiscal major și documentele suport (facturi, avize, contracte) pentru identificarea erorilor sau a fraudelor.
 • Analizăm procedurile interne de lucru și recomandăm modificări sau completări acolo unde este cazul.
 • Realizăm analiza comparativă a contului de profit și pierdere an anterior/an curent, pentru identificarea modificărilor semnificative și a motivelor apariției acestora.
 • Analizăm componența dosarelor de personal.
 • Verificăm corectitudinea întocmirii documentelor de personal (contracte de muncă, acte adiționale, documentele de încetare a contractelor de muncă etc.)
 • Analizăm conformitatea Regulamentului intern și a Contractului colectiv de muncă.
 • Verificăm corectitudinea calculului salarial și modalitatea de impozitare a beneficiilor oferite angajaților.
 • Acordăm consultanță pe parcursul procesului de audit și ajutăm la rezolvarea problemelor, pe măsură ce le identificăm.