Auditul are rolul de a aduce obiectivitate în analiza și evaluarea situației financiare dintr-o companie.
Reper

O radiografie corectă și obiectivă a situației financiare precum și a performanțelor companiei în raport cu piața sunt dorințe ale oricărei echipe de management axată pe performanță.

Accountess examinează și analizează acești factori, pentru a se putea pronunța asupra conformității cu standardele de audit.

Specialiștii noștri autorizați vor consemna toate aceste informații într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului.

Reper

Serviciile noastre de audit cuprind:

Reper
 • Investigații financiare;
 • Verificarea nivelului de conformitate cu reglementările în vigoare;
 • Verificarea acurateții raportărilor către management;
 • Prevenirea și identificarea erorilor sau fraudelor;
 • Realizarea de analize financiare detaliate, în scopul de fuziuni și/sau achiziții;
 • Identificarea celor mai bune politici contabile;
 • Întocmirea de rapoarte anuale de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor din România.
Reper

Ce facem diferit în cadrul misiunilor de audit pentru a oferi managementului o radiografie detaliată și utilă a situației financiare?

Reper
 • Participăm la inventarul anual al stocurilor, unde transmitem, verificăm și avizăm procedura de stabilire a comisiilor de inventariere, formatul și structura listelor de inventar, procedurile de inventar. Participăm prin sondaj la inventarierea stocurilor;
 • Verificăm modul de operare și acuratețea informațiilor financiar-contabile în cadrul softurilor de gestiune și de contabilitate;
 • Analizăm structura departamentului financiar contabil și cea a departamentelor care au legătură cu acesta (facturare, depozit, vânzări); examinăm nivelul pregătirii și competențelor pentru persoanele care operează informații contabile, în vederea limitării erorilor și pentru creșterea eficienței proceselor;
 • Verificăm calculele pentru stabilirea impozitelor și taxelor, examinăm deciziile de impunere și declarațiile fiscale, în vederea certificării situațiilor financiare semestriale și anuale;
 • Revizuim tranzacțiile cu impact fiscal major și documentele suport (facturi, avize, contracte) pentru identificarea erorilor sau a fraudelor;
 • Analizăm procedurile interne de lucru și recomandăm modificări sau completări acolo unde este cazul;
 • Realizăm analiza comparativă a contului de profit și pierdere an anterior/an curent, pentru identificarea modificărilor semnificative și a motivelor apariției acestora;
 • Analizăm componența dosarelor de personal;
 • Verificăm corectitudinea întocmirii documentelor de personal (contracte de muncă, acte adiționale, documentele de încetare a contractelor de muncă etc.);
 • Analizăm conformitatea Regulamentului intern și a Contractului colectiv de muncă;
 • Verificăm corectitudinea calculului salarial și modalitatea de impozitare a beneficiilor oferite angajaților;
 • Acordăm consultanță specifică pe parcursul procesului de audit și venim cu soluțiile necesare pentru rezolvarea problemelor, pe măsură ce le identificăm.