Consultanță financiar-contabilă și fiscală

Buna conducere a unei companii are la bază informații corecte privind aspectele financiar-contabile și fiscale. Experții noștri ajută echipa de management sau departamentul financiar-contabil să identifice, să analizeze și să previzioneze evoluția factorilor ce conduc la creșterea sau contractarea business-ului pentru a putea lua, la timp, cele mai bune decizii.

Serviciile noastre de consultanță cuprind:

 • Identificarea caracteristicilor sistemului economic (identificarea structurii de organizare, restricții legate de timp, de schimb de informații între departamente, de competențe tehnologice, de costuri etc.)
 • Analiza corectitudinii datelor introduse sau a erorilor de operare și factorii generatori
 • Analiza fluxului de informații în cadrul companiei cu scopul de a eficientiza acest transfer
 • Analiza fluxurilor financiare și a cash-flow-ului
 • Analiza datoriilor și creanțelor
 • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației
 • Consultanță privind dezvoltarea și implementarea procedurilor contabile de lucru
 • Consultanță în interpretarea și înțelegerea situațiilor financiare
 • Consultanță privind evaluarea indicatorilor financiari
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale, etc.)
 • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare
 • Servicii de revizuire contabilă și fiscală
 • Rapoarte de consultanță privind opinia legală și recomandările aferente.