Serviciile de management financiar sunt o arie cheie pentru o companie, indiferent de nivelul de maturitate al acesteia. Iar domeniul financiar este din ce în ce mai complex ca urmare a schimbărilor de legislație, a digitalizării sau a evenimentelor internaționale cu impact economic mare. În acest context, orice afacere are nevoie de un partener experimentat, permanent prezent și cu soluții la orice provocare.
Reper

Echipa noastră de consultanți vă pune la dispoziție instrumente de lucru care asigură creșterea profitabilității, prin managementul eficient al costurilor și al capitalului de lucru, pentru a putea face față cu succes unui mediu tot mai competitiv, dominat de volatilitate și incertitudine.

Abordarea integrată începe cu analiza modului de gestionare a resurselor companiei, precum și a procedurilor de lucru. Pe baza concluziilor realizăm un sistem de planificare managerială care, odată implementat, va sta la baza strategiei de dezvoltare a companiei.

Ne concentrăm atenția pe felul în care se utilizează bugetele, stabilim cum se pot optimiza investițiile, elaborăm un mod de gestionare a resurselor ținând cont de priorități și ajungem, în final, la previzionarea structurii veniturilor și cheltuielilor. În acest fel, managementul va avea la dispoziție un tablou de bord util și instrumentele aferente care vor fi valorificate în procesul de dezvoltare a companiei.

Reper

Pentru a realiza strategia de dezvoltare a unei companii, punem la dispoziția managementului informațiile necesare luării celor mai bune decizii:

Reper
  • Analizăm și elaborăm modul de gestionare a resurselor companiei în plan financiar, uman, capital de lucru;
  • Analizăm procedurile de lucru existente și stabilim necesitatea adaptării acestora sau pregătirea de noi proceduri, utilizând instrumente de lucru moderne;
  • Realizăm un sistem de planificare managerială și pregătim rapoarte financiare personalizate, cu prezentarea celor mai relevanți indicatori, necesari fundamentării deciziilor: venituri și cheltuieli, marjele de profit, rezultatele (profit și/sau pierdere), indicatorii pe fiecare linie de business și tip de produs sau activitate;
  • Identificăm oportunitățile și constrângerile mediului de afaceri în care funcționează companiile, pentru a ajuta managerii să le conștientizeze în vederea planificării pro-active;
  • Îndrumăm cu privire la utilizarea eficientă a bugetelor;
  • Optimizăm investițiile.