Expertiză contabilă

Conformitatea cu legislația în vigoare, corectitudinea raportărilor financiare sau modul în care se calculează impozitele și taxele sunt doar câteva dintre elementele care asigură liniștea factorilor responsabili din cadrul companiilor. Prin angajarea unei expertize contabile din partea Accountess, aceștia beneficiază de o analiză complexă a modului în care sunt reflectate în documente și în evidența contabilă anumite situații de natură financiar-contabilă.

Serviciile noastre de expertiză cuprind:

  • Verificarea tranzacțiilor de valori semnificative și a documentelor suport (contracte, certificate de rezidență, rapoarte de activitate, facturi, etc.)
  • Verificarea proceselor contabile în vederea certificării corectitudinii și eficacității
  • Verificarea calculului salarial și al sistemului de impozitare al colaboratorilor
  • Verificarea calculelor de impozite și taxe
  • Verificarea declarațiilor fiscale depuse si a raportărilor financiare
  • Verificarea prin sondaj a contractelor încheiate cu colaboratori persoane fizice
  • Verificarea prin sondaj a dosarelor de personal, a contractelor de muncă și a fișelor de post, precum și verificarea Regulamentului Intern.