Sănătatea financiară a unei companii se bazează pe factori precum conformitatea cu legislația în vigoare, corectitudinea raportărilor financiare sau modul în care se calculează impozitele și taxele.
Reper

În același timp, îndeplinirea cerințelor legale și verificarea realizată de către experți acreditați înlătură o parte din stresul persoanelor de execuție și a factorilor responsabili.

Prin angajarea unei expertize contabile din partea Accountess, aceștia beneficiază de o analiză complexă a modului în care sunt reflectate în documente și în evidența contabilă anumite situații de natură financiar-contabilă.

Reper

Serviciile noastre de expertiză cuprind:

Reper
  • Verificarea tranzacțiilor de valori semnificative și a documentelor suport (documente contabile, contracte, anexe, rapoarte de activitate);
  • Verificarea proceselor contabile în vederea certificării corectitudinii și eficacității lor;
  • Verificarea calculelor de impozite și taxe;
  • Verificarea declarațiilor fiscale depuse si a raportărilor financiare;
  • Verificarea prin sondaj a contractelor încheiate cu colaboratori persoane fizice;
  • Verificarea calculului salarial și a sistemului de impozitare al colaboratorilor;
  • Verificarea prin sondaj a dosarelor de personal, a contractelor de muncă și a fișelor de post, precum și verificarea Regulamentului Intern.