Reorganizare companie

În mediul de afaceri tot mai multe companii se reorganizează, prin fuziuni, divizări sau achiziții. Atunci când o fac, au nevoie de strategii care să îndeplinească obiectivele vizate, dar și de o reprezentare calificată în fața autorităților implicate în proces. Serviciile noastre de consultanță asigură aceste nevoi, concentrându-se pe restructurări fiscale, respectiv Due Diligence fiscal și financiar.

Concret, iată ce putem prelua în procesul de reorganizare:

  • Realizarea unui Due Diligence fiscal în vederea achiziţiilor de companii sau active
  • Inventarierea activelor şi pasivelor cu ocazia reorganizării
  • Realizarea situaţiilor financiare de reorganizare la data de referinţă
  • Realizarea transferului de patrimoniu între societăţile care se reorganizează
  • Pregătirea situaţiilor financiare de lichidare pentru societăţile care încetează să existe ca urmare a fuziunii
  • Consultanţă fiscală anterioară şi suport până la finalizarea reorganizării
  • Auditarea situaţiilor financiare la data reorganizării