Mediul economic volatil și imprevizibil, decizii neperformante de management, competiția puternică sau evenimente internaționale neprevăzute pot avea un efect major în evoluția unei companii. O organizație afectată serios de acești factori poate fi pusă în fața situației de a regândi din temelii activitatea pe care o desfășoară.
Reper

Accountess ajută managementul și alți factori implicați astfel încât această transformare să fie abordată corect și implementată optim.

În cazul reorganizării companiilor prin fuziuni, divizări sau achiziții, acestea au nevoie de strategii care să îndeplinească obiectivele vizate, dar și de o reprezentare calificată în fața autorităților implicate în proces.

Serviciile noastre de consultanță asigură aceste nevoi, concentrându-se pe restructurări fiscale, respectiv Due Diligence fiscal și financiar.

Reper

Serviciile noastre de reorganizare a companiei cuprind:

Reper
  • Realizarea unui Due Diligence financiar, fiscal sau legal în vederea achiziţiilor de companii sau active;
  • Inventarierea activelor şi pasivelor cu ocazia reorganizării;
  • Realizarea situațiilor financiare de reorganizare la data de referință;
  • Realizarea transferului de patrimoniu între societățile care se reorganizează;
  • Pregătirea situațiilor financiare de lichidare pentru societățile care încetează să existe ca urmare a fuziunii;
  • Consultanță fiscală anterioară și suport până la finalizarea reorganizării;
  • Auditarea situațiilor financiare la data reorganizării.