I. A fost publicat Monitorul Oficial 832 din 10 septembrie 2020, Ordinul 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.

Conform OUG nr. 132/2020, pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

Pentru obţinerea sprijinului financiar, angajatorul va transmite către ANOFM prin intermediul aplicatiei aici.gov.ro, următoarele documnete aprobate prin Ordinul 1376/2020:

a) cerere semnată și datată de reprezentantul legal;

b) declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal;

c) lista telesalariaților pentru care se solicită sprijinul financiar;

Plata sprijinului financiar se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete şi corecte.

Angajatorul are obligaţia de a transmite către ANOFM prin intermediul platformei aici.gov.ro, în termen de 30 de zile de la acordarea sprijinului, următoarele documente justificative referitoare la achiziţia de bunuri:

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;

b) bonurile fiscale/chitanțele/extrasele de cont care să ateste plata facturilor;

c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, sau situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Ce pot achiziționata angajatorii cu sprijinul financiar primit de la stat?

Bunuri, precum:

a) Sisteme de calcul tip laptop/notebook;

b) Tablete;

c) Smartphone;

Servicii, precum:

a) Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor;

b) Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor;

c) Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor;

În cazul în care angajatorul nu transmite către ANOFM, în termen de 30 de zile de la acordarea sprijinului, documente justificative referitoare la achiziţia de bunuri, va restitui integral suma încasată.

Autor Gabriela Stemate, HR & Payroll Consultant

www.accountess.ro