Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

ANAF a supus recent dezbaterii publice Procedura privind Registrul enitităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Înscrierea în registru se solicită prin depunerea Formularului 163.
Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită,
b) a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative,
c) a depus situaţiile financiare anuale,
d) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice de pe site-ul ANAF şi se depune electronic. Împreună cu cererea se depun şi certificatele de atestare fiscală eliberate de unităţile fiscale locale, în a căror evidenţă entitatea este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.

ANAF soluţionează cererile în termen de 10 zile de la depunere.
Registrul va conţine informaţii privind:
a) denumirea enităţii/unităţii de cult;
b) codul de identificare fiscală;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.

Registrul va fi public şi se va afişa la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice.

Veşti bune pentru ONG-uri

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!