Vulnerabilitățile la nivelul proceselor interne sau riscurile în derularea diverselor activități trebuie identificate și eliminate pentru a îndepărta diverse cauze care pot afecta serios bunul mers al companiei. Managementul va avea astfel un grad mai mare de relaxare și control, pentru a putea face focus pe dezvoltare.
Reper

Prin serviciile de audit intern asigurăm un sistem de proceduri de lucru adaptate obiectului de activitate și conforme cu strategia companiei.

Examinând în ansamblu organizația, analizând managementul proceselor și al riscurilor, auditorul intern identifică oportunități și oferă soluții adaptate, în vederea eficientizării și securizării activităților ce se desfășoară în cadrul companiei.

Reper

În cadrul serviciilor de audit intern:

Reper
  • Identificăm și diminuăm riscurile financiare, fiscale și legale;
  • Verificăm eficiența proceselor din cadrul organizației;
  • Asigurăm economia proceselor și activităților organizațiilor, optimizând cashflow-ul și indicatorii aferenți;
  • Analizăm și optimizăm modul în care sunt utilizate programele software;
  • Prevenim frauda și erorile;
  • Asigurăm creșterea calității activității și a controlului intern;
  • Generăm procedurile și mecanismele de control și de prevenire a fraudei;
  • Sprijinim managerii în crearea, implementarea și monitorizarea continuă a sistemului de control intern.
  • Menționăm faptul că auditul intern este obligatoriu pentru organizațiile care sunt subiect al auditului statutar*