Audit intern

Organizațiile pot avea vulnerabilități la nivelul proceselor interne sau riscuri în derularea diverselor activități. Prin serviciile de audit intern identificăm și eliminăm aceste probleme, asigurând un sistem de proceduri interne de lucru, adaptate obiectului de activitate și conforme cu strategia companiei. Examinând în ansamblu organizația, analizând managementul proceselor și al riscurilor, auditorul intern identifică oportunități și oferă soluții adaptate, în vederea eficientizării și securizării activităților ce se desfășoară în cadrul companiei.

Iată ce presupune un audit intern:

 

  • Identifică și diminuează riscurile
  • Verifică eficiența proceselor din cadrul organizației
  • Analizează și optimizează modul în care se utilizează programele software
  • Previne frauda și erorile
  • Asigură creșterea calității si a controlului intern
  • Generează procedurile si mecanismele de control si de prevenire a fraudei.

 

Menționăm faptul că auditul intern este obligatoriu pentru organizațiile care sunt subiect al auditului statutar.