Unul dintre cei mai importanți factori în ecuația succesului unei companii este cel legat de gestionarea resurselor umane. Valorificarea eficientă a efortului depus de angajați, gradul lor de satisfacție la locul de muncă, modul în care aceștia sunt tratați și remunerați constituie elemente definitorii în evoluția unei companii.
Reper

Accountess preia provocările specifice în domeniul resurselor umane. În acest fel, managerii se pot ocupa cu dezvoltarea organizației, lăsând în grija noastră administrarea aspectelor fiscale sau administrative, pe care le vom rezolva eficient.

Este important pentru angajatori ca aceștia să cunoască, să înțeleagă și să aplice toate prevederile legislative care fac referire la relația dintre organizație și personalul ei. De aceea, cu cei peste 20 ani de experiență în domeniul resurselor umane, abordăm aceste procese cu maximă responsabilitate, acordându-le importanța cuvenită.

Avem, astfel, resursele și calificarea necesare pentru a le asigura clienților noștri următoarele servicii:

Reper

Servicii de HR intern (asistență post recrutare și servicii periodice)

Reper
 • Servicii suplimentare în cazul unui angajat nou (includ dar nu se limitează la următoarele: oferte de angajare, întocmire dosar de personal, discuții/ întâlniri cu angajatul atât la angajare cât și de fiecare dată când apar modificări ale contractului de muncă etc);
 • Reprezentarea Clientului în relație cu angajații viitori sau actuali pentru a semna / primi documente legate de noi angajări, încetarea activității, concedii de odihnă, concedii medicale;
 • Reprezentarea Clientului în legătură cu furnizorul de servicii de SSM și PSI;
 • Reprezentarea Clientului în legătură cu furnizorul de servicii de medicină a muncii.
Reper

Administrare de personal

Reper
 • Întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă, întocmirea documentelor ce produc modificări/ suspendări/ și încetări ale contractului individual de muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Completarea și înregistrarea registrului pentru evidență a salariaților;
 • Întocmirea documentației privind demararea negocierii Contractului colectiv de muncă;
 • Întocmirea fișelor de post pe baza informațiilor primite de la client;
 • Întocmirea documentației aferente evaluării anuale;
 • Întocmirea adeverințelor solicitate de salariații societății;
 • Monitorizarea legislației în domeniul administrării de personal, semnalând pro-activ modificările legislative care au impact în activitatea proprie și propunând soluțiile de schimbare pentru respectarea permanentă reglementărilor legale.
Reper

Salarizare

Reper
 • Verificarea foii colective de prezență și a cererilor de concediu anexate acesteia;
 • Realizarea calculului salarial și întocmirea statului de plată pe baza documentelor primite de la client (pontaj, cereri concedii, medicale etc);
 • Întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de legislația în vigoare a declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor;
 • Întocmirea fișierelor de plată privind obligațiile către bugetul statului, dar și cele privind plata salariilor;
 • Întocmirea și înregistrarea dosarelor de recuperare a sumelor aferente concediilor medicale suportate din bugetul de stat;
 • Monitorizarea legislației în domeniul salarizării, semnalând pro-activ modificările legislative care au impact în activitatea proprie și propunând soluțiile de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale.
Reper

Servicii administrative în domeniul resurselor umane

Reper
 • Raportări către INSSE: FORPRO, LV trimestrial, S2 anual, S3 anual, SERVTS (UNICA) lunar;
 • Realizarea de raportări lunare standard, la solicitarea clientului (cost salarial total, repartizarea costurilor pe departamente/ centre de cost);
 • Suport pe parcursul procesului de audit financiar;
 • Planificarea și monitorizarea formării profesionale;
 • Evidența lunară a fișelor de aptitudini eliberate de medicul de medicina muncii;
 • Servicii de implementare sau actualizare soft;
 • Reprezentare în cadrul controalelor efectuate de Autorități, în domeniul resurselor umane;
 • Realizarea de rapoarte/certificate privind venitul anual realizat de către angajați.
Reper

Consultanță și asistență în domeniul resurselor umane

Reper
 • Consultanță privind legislația muncii;
 • Consultanță privind întocmirea și gestionarea dosarelor de personal;
 • Consultanță privind întocmirea Regulamentului intern si al Contractului colectiv de muncă;
 • Consultanță privind încheierea/ executarea/ modificarea/ suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
 • Consultanță privind întocmirea fișelor de post și evaluării anuale a salariaților;
 • Consultanță privind conflictele de muncă;
 • Consultanță privind întocmirea procedurilor de lucru în cadrul departamentului de resurse umane;
 • Consultanță privind realizarea calculului salarial;
 • Consultanță privind impozitarea veniturilor realizate de persoane fizice;
 • Consultanță privind crearea pachetelor de beneficii salariale și a bugetelor anuale alocate personalului;
 • Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale suportate din bugetul de stat.