Pentru orice companie, serviciile de evidență contabilă sunt obligatorii. Opțional este modul în care aceste servicii sunt furnizate. O abordare uzuală a practicilor contabile îndeplinește strict cerințele administrative și legale.
Reper

La Accountess venim, însă, cu ceva în plus: ne preocupă identificarea oportunităților, a soluțiilor prin care putem optimiza și eficientiza aspectul fiscal și contabil, spre avantajul clienților noștri.

Iar pe lângă cuprinderea extensivă și respectarea riguroasă a legii ne preocupă constant modernizarea și eficientizarea acestei activități utilizând tehnologiile digitale.

Reper

Astfel, prin serviciul de evidență contabilă, vor intra în sarcina noastră:

Reper
  • Arhivarea electronică a documentelor contabile și a documentelor suport;
  • Contabilizarea activității pe baza documentelor primite (grad crescut de automatizare);
  • Generarea balanțelor de verificare și a bilanțului contabil;
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele precum și celelalte impozite, taxe și vărsăminte la bugetul de stat;
  • Pregătirea Jurnalului pentru Vânzări și a Jurnalului pentru Cumpărări (în formă electronică);
  • Întocmirea registrelor societății: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General și Registrul Fiscal;
  • Reprezentarea clientului în relația cu Administrația Financiară și Direcția Generală Antifraudă Fiscală pe durata derulării contractului, în situația unui control inopinat;
  • Monitorizarea legislației în domeniul financiar-contabil și fiscal, semnalând modificările legislative care au impact în activitatea clientului și propunând soluțiile potrivite.