Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

O iniţiativă legislativă de modificare a Codului fiscal, înregistrată recent la Senat pentru dezbatere, propune reducerea şi chiar scutirea de la plata impozitului pe salarii în cazul elevilor de peste 16 ani şi absolvenţilor din invăţământul profesional-dual, astfel:

  • 0% impozit pe venit în cazul elevilor de peste 16 ani, angajaţi part-time
  • reducerea cotei de la 10% la 5%  asupra venitului impozabil în cazul absolvenţilor din învăţământul profesional-dual, angajaţi în baza unui contract de muncă cu operatorul economic partener al unităţii de învăţământ absolvite, pe o perioadă de maxim 3 ani

Învăţământul profesional-dual presupune specializarea într-o meserie (sudor, strungar, mecanic, etc.).
Absolvenţii acestui tip de învăţământ vor lucra acolo unde vor face şi practica de specializare.

În Expunerea de motive, iniţiatorii susţin că măsura legislativă are menirea de a crea noi oportunităţi pentru absolvenţii învăţământului profesional-dual, în vederea menţinerii forţei de muncă calificată prin acordarea facilităţilor economice, cât şi a încurajării agenţilor economici să investească în învăţământul profesional-dual. Acest lucru ar duce la diminuarea ratei şomajului şi la profesionalizarea resursei umane în acord cu cerinţele pieţei muncii din România.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare trebuie să treacă de Senat şi Camera Deputaţilor.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!