Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Hotărârea nr. 213/2019  (publicată în MO nr. 282/12.04.2019) aduce câteva actualizări punctuale la normele metodologice din Codul Fiscal în ceea ce priveşte TVA (taxa pe valoarea adăugată).
Astfel, principalele actualizări/modificări aduse sunt:

  1. Cota TVA utilizată în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări de servicii în cadrul aceluiaşi contract sau aceleiaşi tranzacţii:
  • Trebuie să se determine dacă există o operaţiune principală şi alte operaţiuni accesorii sau dacă fiecare operaţiune poate fi considerată independentă.
  • O operaţiune este considerată accesorie unei tranzacţii principale dacă aceasta nu constituie pentru client un scop în sine, ci un mijloc de a beneficia în cele mai bune condiţii de livrarea/prestarea principală realizată de către furnizor.
  • Operaţiunile accesorii beneficiază de acelaşi tratament fiscal cu al operaţiunii principale în ceea ce priveşte TVA  (cota, scutirile de tva, locul livrării/prestării, etc).

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-349/96 Card Protection Plan şi în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.

  1. Comercializarea de bunuri sub forma de pachet ce cuprinde bunuri supuse atât cotei reduse de TVA cât şi cotei standard de TVA, la un preţ total şi nu se poate stabili o operaţiune principală, atunci:
  • Se aplică cota de  TVA corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate.
  • În cazul în care nu se poate face o diferenţiere se consideră că are loc o operaţiune complexă unică şi se va aplica cota standard de TVA de 19% la valoarea totală a pachetului.
  • Sunt exceptate bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor.

Exemplul 1: La vânzarea unui coş care are un preţ total, care cuprinde atât produse alimentare, cât şi băuturi alcoolice şi produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte, în măsura în care bunurile care compun coşul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a coşului.

Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de spaghete, se consideră că acesta este acordat gratuit, în scopul stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de 19%.

  1. Ultima modificare adusă se referă la comercializarea de bunuri sub forma de pachet ce cuprinde bunuri supuse atât cotei reduse de TVA cât şi cotei standard de TVA, la un preţ total şi se poate stabili o operaţiune principală, atunci:
  • Cota de TVA aplicabilă pachetului fiind cota operaţiunii principale, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi CJUE în Cauza C-463/16 Stadion Amstrdam CV.

Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces la un eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/ restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală.”

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!