Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Codul muncii prevede că dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Este un drept la care angajaţii nu pot renunţa şi pe care angajatorii sunt obligaţi să îl acorde.

Durata concediului de odihnă
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
Durata efectivă a concediului se stabileşte în contractul de muncă, cu respectarea legii si a contractelor colective de muncă aplicabile.

Programarea concediului
Angajatorul are obligația să programeze pȃnă la sfȃrșitul anului calendaristic, pentru anul următor, efectuarea concediului de odihnă pentru toți salariații.
Programarea este:
• colectivă (se stabilesc perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă) sau
• individuală (se stabilește pentru fiecare angajat ȋn parte data efectuării concediului, sau, după caz, perioada ȋn care salariatul are dreptul de a efectua concediul)
În cadrul perioadelor de concediu stabilite, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.

Obligaţia asigurării dreptului la 10 zile lucrătoare de concediu
Legislaţia muncii prevede că angajaţii au dreptul la cel puţin 10 zile lucrătoare consecutive de concediu de odihnă.
Potrivit legii, angajatorul este obligat să stabilească programarea concediilor astfel ȋncât fiecare salariat să efectueze ȋntr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucrătoare de concediu neȋntrerupt, în cazul în care programarea concediilor se face fracţionat.

Sancţiuni
Ȋn situația ȋn care angajatorul ȋși ȋncalcă obligațiile impuse, salariatul poate solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite.
Deși Codul muncii nu reglementează răspunderea contravențională a angajatorului ȋn astfel de situații, angajatorul poate răspunde contravențional potrivit dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea ȋn muncă.

Indemnizaţia de concediu de odihnă
Pentru a încuraja/facilita efectuarea concediilor de odihnă, legislaţia muncii prevede obligativitatea acordării de către angajator a unei indemnizaţii de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.
Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte salariatului, de către angajator, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Indemnizaţie de concediu reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!