În situația în care au fost emise facturi către clienți pentru serviciile prestate, iar contravaloarea facturilor nu a fost încasată, este necesar să aveți în vedere că aceste sume (creanțe) se prescriu în termen de 3 ani, dacă nu sunt confirmate. Așadar, există riscul de a nu mai putea recupera suma în situația în care clientul nu mai dorește să o plătească.

Pentru a evita prescrierea, soldurile (sumele neîncasate) trebuie confirmate în general prin transmiterea de confirmări de sold, clientul fiind obligat prin lege să răspundă solicitării de confirmare.

Ce se întamplă cu TVA neeligibil (care nu a fost colectat la momentul emiterii facturii) în situația în care compania este plătitoare de TVA la încasare?
La data prescrierii sumei neîncasate (creanței), TVA neeligibil devine eligibil și trebuie achitat către bugetul de stat.

Deci în situația în care suma nu mai poate fi recuperată de la client și se dorește scoaterea ei din evidențele contabile, TVA trebuie colectată și achitată către bugetul de stat.
Suma nerecuperată, inclusiv TVA va deveni cheltuiala nedeductibilă pentru companie.

Pentru a fi considerat cost deductibil, trebuie îndeplinite o serie de condiții suplimentare, printre care pronunțarea falimentului clientului care datora suma (creanța).
Decizia de scoatere a sumeidin evidențele contabile trebuie notificată și către client în vederea ajustării datoriei în propria contabilitate.

Ana Cernescu
Tax Manager Accountess

––––––––––

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze MAX-BA. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!