Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Răspunsul la această întrebare poate face diferența dintre un control de rutină și o amendă de 30.000 de lei.

Prin dispozițiile Legii nr. 211/2011 de gestionare a deșeurilor, există riscul sancțiunii cu amendă cuprinsă între 15.000 și 30.000 lei, dacă firma nu își asumă responsabiltatea gestionării deșeurilor, fie ele și niște becuri arse, hârtie sau cartușe toner.

Potrivit legii, fiecare instituţie publică sau companie deținătoare ori producătoare de deșeuri, are obligația:
– să desemneze, din rândul angajaților proprii, un responsabil de managementul deșeurilor, care să urmărească și să asigure permanent îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, sau
– să delege această obligație unei terțe persoane.

Persoana desemnată de companie trebuie să participe în mod obligatoriu la cursul de responsabil deșeuri.
▪Dacă responsabilitatea aparține unei persoane din cadrul companiei, costul poate ajunge la aproximativ 400 lei, cost unic, și acoperă cursul de instruire, care durează în general 3 zile. Există companii specializate în traininguri de gestionare a deșeurilor.
▪Dacă responsabilitatea este transferată unei terțe persoane, costul ajunge la aproximativ 1.800 lei, anual. Tariful practicat de o companie care oferă servicii de gestionare a deșeurilor este de aproximativ 150 lei/lună. Serviciile unei companii specializate în gestionarea deşeurilor vor consta în:

   • proceduri de identificare, codare, şi depozitare colectivă a deşeurilor pe categorii
   • proceduri pentru colectarea selectivă a deşeurilor
   • instruire angajaţi
   • completarea la zi a evidenţei gestiunii deşeurilor
   • verificarea contractelor privind eliminarea deşeurilor, etc.

Administratorul societății poate urma cursul de managementul deșeurilor, iar în cazul în care acesta administrează mai multe companii, specializarea este valabilă pentru toate celelalte companii, economisind astfel costul altor cursuri de specializare la care ar fi participat angajați desemnați ai companiilor respective, sau costuri cu persoane terțe, evitând totodată și situația desemnării unui alt angajat, în cazul în care angajatul specializat în gestionarea deșeurilor părăsește compania.

Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea și transportul deșeurilor se efectuează de către reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!