Chiar dacă România nu are o legislație de holding specifică, autoritățile se străduiesc să atragă capital străin prin stimulente introduse în codul fiscal. Acestea încurajează deținerile de titluri de participare în companii din România și, prin urmare, investițiile străine.

Astfel, dividendele distribuite în anumite condiții către persoane juridice din UE sau din România sunt scutite de impozitare (aceste scutiri nu se aplică PJ cu rezidența în afara spațiului European).

Iată condițiile pentru beneficiarii persoane juridice nerezidente (de aprofundat cu prevederile codului fiscal):

  • beneficiarul dividendelor deține cel puțin 10% din titlurile de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin un an, care se încheie la data plății dividendului
  • plătește, conform legislației fiscale a statului de rezidență, impozit pe profit sau un impozit similar, fără posibilitatea unei opțiuni sau scutiri (atenție la formele de organizare menționate în codul fiscal)
  • are una dintre formele de organizare prevăzute în Legea 227/2015, anexa nr. 1 la Titlul II, art. 24 litera n)
  • există încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri intre România și statul de rezidență.

Pentru a acorda această scutire, persoana juridică română care plătește dividendul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile legate de forma de organizare și cea privind faptul că este plătitoare de impozit pe profit sau similar (impozit micro de asemenea).

Pentru a aplica scutirea de impozit pe veniturile din dividende, societatea cu rezidența în afara României trebuie să furnizeze, împreună cu certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă din țara de reședință și această declarație (o găsiți și pe site-ul ANAF în forma bilingvă, împreună cu instrucțiuni de completare).

Atenție! Scutirea nu se acordă doar pe baza certificatului de rezidență fiscală. Trebuie verificate toate condițiile mai sus menționate.

Ana Cernescu
Managing Partner

Accountess

 

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.