Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Persoanele care au lucrat atât în România, cât și în alte state din Uniunea Europeană au dreptul la pensie cumulată, şi pot dobândi drepturi de pensie în fiecare dintre statele în care au lucrat.

Potrivit reglementărilor europene, persoanele care au muncit şi în afară ţării beneficiază de cumularea drepturilor la pensie pentru toate perioadele lucrate atât în ţară, cât şi în străinătate. Cetăţenii vizaţi de reglementările europene sunt cei care au muncit și în alte state ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spațiului Economic European (SEE).

În vederea stabilirii drepturilor de pensie, persoana îndreptățită se va adresa unei singure instituții, printr-o cerere valabilă pentru toate celelalte instituții de asigurări sociale din statele în care a lucrat. Instituția de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie.
Persoanele care locuiesc în România vor depune cererea, însoțită de documentele doveditoare, la casa teritorială de pensii din raza domiciliului, urmând ca aceasta să preia răspunderea stabilirea drepturilor la pensie pentru toate perioadele lucrate în statele din UE sau SEE. Cererea de pensionare se depune fie la casa de pensii din țara unde persoana beneficiară își are domiciliul fie în ultima țară în care a lucrat.

În situația în care persoana îndreptățită la pensie nu a lucrat niciodată în țara în care locuiește, instituția de asigurări sociale din această țară va înainta cererea, împreună cu toate dovezile care atestă contribuțiile plătite în toate țările în care a lucrat, către ultima țară în care persoana îndreptățită a lucrat.
Cererea poate fi depusă numai după ce persoana în cauză îndeplinește toate condițiile legale de pensionare. Orice solicitare făcută în avans, chiar și cu o zi înainte de data îndeplinirii condițiilor, poate fi respinsă de către autorități.

Vârsta legală de pensionare diferă de la o țară a Uniunii Europene la alta.
Persoanele în cauza pot beneficia de pensia de stat din țara în care locuiesc/țara în care au lucrat ultima dată, doar din momentul în care au împlinit vârsta legală de pensionare din acea țară. Dacă acestea au dobândit drepturi de pensie și în alte țări, vor putea primi părțile corespunzătoare doar în momentul în care au împlinit vârsta legală de pensionare din țările respective. În cazul în care nu se vor pensiona simultan, valoarea pensiei cuvenite ar putea suferi modificări.

Ce se întâmplă în cazul unei perioade de lucru mai mică decât un an, pe teritoriul unei țări?
Dat fiind faptul că unele țări din UE nu oferă pensii pentru perioade scurte de lucru, drepturile corespunzătoare perioadei respective nu se pierd, ci sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiei în țările în care persoana în cauză a lucrat mai mult timp.

Mai multe informații despre pensiile comunitare găsiți pe:
europa.eu
CNPP – Pensii internaționale