Prin Legea nr. 101/2021 recent publicată în Monitorul Oficial au fost aduse modificări importante Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Legea a intrat în vigoare începând cu data de 30 aprilie 2021.

Sinteza modificărilor aduse de prezenta lege:

  1. A fost reintrodusă obligația depunerii ANUALE a DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL de către toate persoanele juridice înregistrate în Registrul Comerțului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Declarația anuală se depune la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul societăților, beneficiarul real este:

  • Persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică, prin exercitarea dreptului de proprietate în mod direct sau indirect. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;
  • Persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice (administratorii sau orice alte persoane împuternicite), în cazul în care nu se identifică nicio persoană în conformitate cu punctul de mai sus sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real.

Exemplu: dacă situațiile financiare anuale 2020 pentru firma X au fost aprobate prin AGA în 15 februarie 2021 (înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi) declarația privind beneficiarul real se depune în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, adică până la data de 14 mai 2021 inclusiv. Iar dacă situațiile financiare anuale 2020 se aprobă pe data de 15 Mai 2021 (prin AGA), atunci termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real va fi 30 mai 2021, ș.a.m.d..

  1. Rămâne în vigoare și obligația depunerii declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare a beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care modificarea a intervenit.
  2. Sunt exceptate de la obligația depunerii DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL: regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Notă:  Până la data de 30 aprilie 2021 declarația privind beneficiarul real se depunea la Oficiul Registrului Comerțului numai de către societățile comerciale care aveau în structura de acționariat și asociați persoane juridice. Societățile comerciale constituite doar din asociați persoane fizice erau exceptate de la depunerea declarației beneficiarilor reali.

ATENȚIE : Conform noilor prevederi legislative, începând cu data de 30 aprilie 2021 există obligația depunerii declarației beneficiarilor reali pentru toate companiile din Romania cu capital privat, indiferent că au în structura acționariatului numai asociați persoane fizice sau persoane juridice .

Potrivit anunțului publicat pe site-ul ONRC, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, recomandă ca transmiterea cererilor de  depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă prin mijloace electronice (portalul de servicii al ONRC /adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondenţă (poștă/curier).

În vederea depunerii declarației privind beneficiarul real al companiei veți avea nevoie de următoarele documente mentionate pe site-ul ONRC: https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real

  • Cerere de depunere a declarației privind beneficiarii reali, atașată
  • Declarația privind beneficiarii reali ai companiei, atașată (se completează de către reprezentatul legal al persoanei juridce )
  • Copie CI reprezentant legal companie (administratorul societății).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați.

Echipa Accountess

www.accountess.ro