Autor
Lina Suditu
accountess.ro

Pentru anul 2019, în vederea stabilirii, declarării și plății contribuției de asigurări sociale (CAS) și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul veniturilor menționate mai jos, se va utiliza plafonul de 24.960 lei (reprezentând 12 salarii minime brute). Valoarea plafonului pentru anul 2018 este 22.800 lei.

  • activități independente (PFA sau profesii liberale);
  • drepturi de proprietate intelectuală (exclusiv drepturile de autor cu reținere la sursă);
  • cedarea folosinței bunurilor;
  • investiții (inclusiv veniturilor din dividende)
  • activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  • premii;
  • venituri din alte surse;
  • și din străinătate.

    Termenul de depunere a Declarației unice este 15 martie 2019.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!