Autor
Lina Suditu
accountess.ro

Definitivarea impozitului anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017:
Potrivit Ordinului ANAF nr. 2093/2018 (publicat în MO 745/29.08.18) s-a aprobat procedura privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 precum şi modelul şi conţinutul unor formulare, astfel:

♦ Stabilirea impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat şi regularizarea acestuia cu plăţile anticipate datorate de persoanele fizice pentru anul 2017 se efectuează de către Organul fiscal.
♦ ANAF va emite şi transmite deciziile de impunere finale pentru veniturile obţinute în anul 2017 până la data de 30 octombrie 2018.
♦ Termenul de plată pentru eventualele diferenţe rezultate în plus este de 60 de zile de la comunicarea Deciziei de impunere.
♦ Formularele prin care sunt stabilite impozitele anuale şi transmise contribuabililor persoane fizice sunt:
• formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
• formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice
♦  Procesarea declaraţiei de impunere anuală (declaraţia unică) depusă de persoana fizică se prelucrează astfel:
  • până la 31 august 2018  – pentru declaraţiile de impunere anuale primite de organul fiscal până la  31 iulie 2018
  • în termen de 15 zile declaraţiile de impunere anuale primite de organul fiscal după data de 31 iulie 2018

Contribuabilii care nu au depus Declaraţia de impunere anuală, deşi aveau această obligaţie, vor fi notificaţi de către Organul fiscal, prin transmiterea formularului „Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere”.
Categoriile de venituri pentru care vor fi emise decizii de impunere anuală sunt:
• Venituri din PFA sau profesii libere;
• Venituri din drepturi de autor pentru care venitul net se determină în sistem real;
• Venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care persoana fizică a optat pentru impozitarea în sistem real sau pentru care venitul este exprimat în valută şi este necesară regularizarea sumelor de plată;
• Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi pentru care se aplică impozitarea în sistem real.

 

Anularea deciziilor privind plăţile anticipate pentru anul 2018:
Prin OPANAF 1855/2018 (publicat în MO NR. 721 /21.08.18) organul fiscal va anula deciziile de plăţi anticipate emise anterior intrării în vigoare a OUG nr. 25/2018, prin care a fost reglementată procedura depunerii Declaraţiei Unice de către persoanele fizice, cu un singur termen de plată şi anume 15 martie 2019.

 

  • În situaţia în care deciziile anticipate au fost emise şi nu au fost efectuate plăţi de către persoana fizică, prezentul Ordin nu aduce nicio obligaţie suplimentară persoanei fizice, organul fiscal având o procedură internă de anulare a deciziilor.
  • În situaţia în care persoana fizică a efectuat plăţi anticipate, în baza deciziei primite, organul fiscal va anula obligaţia plăţilor de impozit anticipate. Sumele plătite în plus pot fi solicitate la restituire, prin depunerea unei cereri la organul fiscal sau compensate cu obligaţii fiscale viitoare.

Prezentul Ordin se aplică persoanelor fizice care, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei 25/2018, datorează impozit pe venit stabilit pentru anul 2018.

Important de reţinut:

  • pentru anul 2018, organul fiscal nu va mai emite decizii de impunere anticipate, persoana fizică având obligaţia achitării taxelor (impozit, CAS şi CASS) în baza Declaraţiei Unice depuse, până la termenul de 15 martie 2019.
  • pentru anul 2018 se acordă urmatoarele BONIFICAŢII (atât pentru impozitul pe venit cât şi pentru CAS şi CASS) :
    – 5% din obligaţiile fiscale ESTIMATE, dacă acestea sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018
    – 5% din oligaţiile fiscale FINALE,  dacă acestea sunt achitate integral până la 15 martie 2019 şi dacă declaraţia unică se depune ONLINE şi în termen.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!