Conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale de către autoritatea fiscală.

Dreptul autorităţii de control de a stabili creanţe fiscale se prescrie de regulă în termen de 5 ani, cu începere de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, conform reglementărilor actuale.

Este de menţionat faptul că de curând, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat asupra termenului prevăzut în Codul de procedură fiscală, reducându-l de la 6 ani la 5 ani în cazul impozitului pe profit. Decizia menţionează că prescrierea începe de la 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil şi este obligatorie pentru autorităţile fiscale. Se consideră astfel că data realizării tranzacţiei este momenul de la care începe să curgă prescripţia, nu data depunerii declaraţiilor fiscale.

În orice situaţie, stabilirea creanţelor fiscale se face sub rezerva verificării ulterioare, conform articolului 94 din Codul de procedură fiscală. Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripție menţionat mai sus.

Totuşi, în situaţia în care plătitorul corectează declaraţiile de impunere în condiţiile art. 105 alin. (6), se redeschide rezerva verificării ulterioare în condiţiile de mai jos:

a) pentru elementele bazei de impozitare ce fac obiectul corecției, în cazul în care rezerva verificării ulterioare s-a anulat ca urmare a inspecției fiscale ori a verificării situației fiscale personale;

b) pentru toate elementele bazei de impozitare, în cazul în care rezerva verificării ulterioare s-a anulat ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații.

Acest lucru înseamnă că perioade considerate prescrise pot fi supuse din nou controlului fiscal.

Vă recomandăm deci atenţie în conformare pentru a evita situaţiile în care rectificarea devine necesară.

 

Autor: Ana Cernescu – Managing Partner

www.accountess.ro