Procesul de evaluare a clădirilor are, desigur, o importanță mare în stabilirea impozitelor datorate, iar legiuitorul a înțeles acest lucru. Prin urmare au apărut recent o serie de modificări aduse prin Legea 252/2022 impozitării proprietăților imobiliare, începând cu anul 2023.

Principalele prevederi ale acestei legi se referă la clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice în vederea stabilirii impozitului datorat.

Prin OUG 16/2022, emisă anterior Legii 252, sistemul de stabilire a taxelor pe proprietățile imobiliare fusese schimbat, în sensul eliminării raportului de evaluare dar nu numai (puteți găsi pe scurt noile condiții pe care ordonanța le introducea, la finalul acestui articol).

Așadar, condițiile de stabilire a taxelor pe proprietate pentru anul 2023, vor fi deduse cel mai probabil din Legea 252 și Codul fiscal actual, în conformitate cu cele de mai jos:

 1. A fost introdusă obligația Organului fiscal local de a notifica proprietarii de clădiri (persoane fizice sau juridice) despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare pentru a putea achita cota redusă de impozit pe clădiri.
 2. Stabilirea calculului impozitului asupra clădirilor nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
 • În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal local până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează:
 • prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal despre depunerea raportului de evaluare.
 • prin aplicarea cotei cuprinse între 0,2% -1,3% asupra valorii impozabile (valoare care poate fi: cea din raportul de evaluare sau actul de transfer de proprietate), dacă notificarea nu a fost comunicată/transmisă de către organul fiscal proprietarului imobilului.
 • Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual (SPV) sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în SPV.
 • Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.
 1. Stabilirea calculului impozitului asupra clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice
 • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, impozitul se calculează:
 • prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare.
 • prin aplicarea la valoarea impozabilă a clădirilor a cotelor de mai jos, dacă notificarea nu a fost comunicată/transmisă de către organul fiscal proprietarului imobilului:
 • cote cuprinse între 0,08%-0,2% pentru clădiri rezidențiale (cote actuale în Codul fiscal), respectiv
 • cote cuprinse între 0,2%-1,3% pentru clădiri nerezidențiale (cote actuale în Codul fiscal). Organul fiscal impune contribuabilii la cota maximă de 1,3% sau chiar 1,5% cote stabilite la nivelul Consiliului Local din fiecare sector/județ/oraș.
 • Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în SPV sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în SPV.
 • Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.
 • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile de mai sus.
 1. S-a introdus posibilitatea utilizării mijloacelor electronice de transmitere la distanță utilizate de către organul fiscal central  și pentru organul fiscal local și consiliul local, prin aderare la procedurile de lucru specifice acestuia.

În concluzie, cota majorată se va aplica doar dacă proprietarul nu dă curs notificării primite chiar şi după ce este atenționat de organele fiscale locale.

Noutatea adusă de această lege constă în faptul că Organul fiscal local are obligația de a notifica proprietarii de clădiri (persoane fizice sau juridice) despre depunerea raportului de evaluare pentru a putea achita cota redusă de impozit pe clădiri.

În ceea ce privește raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat o data la 5 ani, acesta se păstrează pentru stabilirea impozitului pe clădiri în anul 2023.

Astfel, pentru clădirile aflate în proprietatea companiei la 31.12.2022 și a căror ultimă reevaluare a fost efectuată în anul 2017 există obligația reevaluării, caz în care raportul de evaluarea se va întocmi la data de 31.12.2022 pentru a nu datora impozitul majorat în cotă de 5% în anul 2023. Termenul până la care raportul trebuie depus la organul fiscal local este data de 31 martie 2023 (primul termen de plată din anul de referință).

Modificările ce fuseseră introduse prin OUG 16/2022, vizând eliminarea obligației de a evalua clădirile periodic pentru stabilirea impozitelor pe clădiri, sunt în curs de prorogare pentru anul 2025, printr-un proiect de lege care momentan se află în proces de promulgare. Reluăm mai jos modificările ce vor fi probabil prorogate pentru anul 2025:

 • Eliminarea noțiunii de clădire cu destinație mixtă.
 • Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
 • Nu mai există diferențe între cotele de impozit pe clădiri datorate de către persoanele fizice și juridice pentru același tip de clădire rezidențială sau nerezidențială.
 • Cotele de impozitare vor fi:
 • minimum 0,1% aplicată asupra valorii clădirii, cota valabilă în cazul clădirilor rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente (valori cuprinse în studiile de piață și preluate din grilele notariale)
 • minimum 0,5% aplicată asupra valorii clădirii, cota valabilă în cazul clădirilor nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente (valori cuprinse în studiile de piață și preluate din grilele notarile)
 • 0,4% aplicată asupra valorii clădirii, pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol.
 • Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

Important: în cazul în care valoarea clădirilor stabilite în baza grilelor notariale sunt mai mici decât ultima valoare din baza de date ANAF, pentru clădiri nerezidențiale, sau valoarea calculată pentru clădiri rezidențiale potrivit art.457 din Codul Fiscal, se va lua în calcul valoarea impozabilă cea mai mare.

 • Noi regulile legate de calculul impozitului/taxei pe clădiri modificate prin OG 16/2022 .
 • Eliminarea raportului de evaluarea ce trebuie pregătit o dată la 5 ani în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirii, de către un evaluator calificat.

În tabelul atașat prezentăm succint o comparație între sistemul de impozitare a clădirilor aplicabil în anul 2022 (probabilitate de aplicare și în anii 2023/2024) vs. sistemul de impozitare a clădirilor potrivit OG 16/2022 (probabil cu aplicare din anul 2025).

Lina Suditu
Senior Consultant

Accountess

 

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

 

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.