Începând cu data de 4 Iulie 2019 operatorii economici au posibilitatea de a vizualiza și descarca elctronic extrasele conturilor de trezorerie utilizând certificatul digital calificat (cel utilizat pentru serviciile «Spaţiul Privat Virtual» şi/sau «Depunere declaraţii on-line»).

Unitățile de Trezorerie a statului nu mai eliberează extrase de cont pe suport hârtie decât la solicitarea entităților, printr-o cerere scrisă în care se vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele de cont respective.

Potrivit Ordinului nr. 2425/2019 (publicat în MO din 03.07.19), reprezentanţii legali ai operatorilor economici care nu sunt de acord cu vizualizarea şi descărcarea extraselor de cont în format electronic utilizând certificatul digital au obligaţia de a notifica în scris Trezoreria statului la care au deschis conturile referitor la opțiunea lor.

Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, Unităţile Trezoreriei statului sistează punerea la dispoziţie a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziţie extrasele pe suport hârtie.

În cazul în care entitățile nu depun notificarea prezentată mai sus, la Trezoreria statului, se consideră că aceștia și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele care sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciilor de «Spaţiul Privat Virtual» şi/sau «Depunere declaraţii on-line» pe baza certificatului digital calificat.

Autor: Lina Suditu
Senior Consultant Accountess

––––––––––

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze MAX-BA. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!