Trăim vremuri atipice din cauza evenimentelor nefericite ce se desfășoară în apropierea granițelor României, iar legiuitorul se străduiește să se ridice la înălțimea așteptărilor, probabil impulsionat și de răspunsul umanitar masiv primit de refugiații din Ucraina din partea oamenilor și a mediului privat din țară.

Astfel, la data de 7 martie 2022 a fost emis un act normativ ce reglementează o serie de măsuri sociale menite să sprijine cetățenii străini proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, precum și tratamentul fiscal al ajutoarelor ce pot fi oferite de către companii și persoane fizice autorizate.

Prin Ordonanța de urgență nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistență umanitară, companiile și persoanele fizice ce determină venitul net în  sistem real (pe baza datelor din contabilitate) pot acorda următoarele ajutoare sociale pentru persoanele afectate de criza din Ucraina:

 1. Donații în bani, pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Donațiile pot fi acordate către IGSU (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă) într-un cont deschis de acesta la Trezoreria Municipiului Bucureşti prin:

 • Virament bancar
 • Online prin platforma ghişeul.ro
 • Numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului.

Campania de donare de sume se desfăşoară până la data de 31 decembrie 2022.

Detalii pentru plata prin virament bancar (internet banking):

 • La plătitor: numele companiei/persoanei fizice, după caz;
 • CUI: codul fiscal al companiei/CNP -ul persoanei fizice, după caz;
 • Beneficiarul: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)
 • CONT IBAN: RO34TREZ700500703XXXXXXX  (07.03 „Disponibil din donaţii aferente ajutoarelor umanitare pentru Ucraina”)
 • CUI beneficiar: 4203997
 1. Bunuri şi/sau servicii prestate, în mod gratuit, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Acordarea acestor bunuri sau servicii prestate se face în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către acesta sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/prestare a serviciilor.

Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.

 1. Bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii (UNICEF), precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. Această prevedere este nou introdusă în codul fiscal și se aplică începând cu data de 11 martie 2022.

 

Tratamentul fiscal aplicabil ajutoarelor de mai sus este diferit și depinde de regimul de impozitare aplicat de către fiecare companie.

Companiile plătitoare de impozit pe profit tratează aceste costuri astfel:

 • Donațiile în bani acordate către IGSU ( prevăzute la pct.1) vor fi deduse la calcul rezultatului fiscal (este o derogare de la prevderile art. 25 din Codul fiscal, deoarece în mod normal donațiile reperezintă costuri nedeductibile la calculul de impozit pe profit).
 • Cheltuielile cu bunurile acordate şi serviciile prestate (prevăzute la pct.2), destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, compania poate aplica următoarele reguli fiscale:
 • deducere limitată la calculul rezultatului fiscal – în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Practic compania va include aceste costuri în categoria cheltuielilor sociale aplicând limita menționată anterior sau
 • aplicarea tratamentului fiscal de la sponsorizare – caz în care cheltuiala va fi considerată nedeductibilă fiscal la calcul de impozit pe profit si se va însuma cheltuielilor de sponsorizare, putându-se deduce în limita plafonului pentru deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea, și anume:
 • limita cea mai mică dintre: 20% din impozitul pe profit datorat sau 0.75% din cifra de afaceri.
 • Pentru cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte (prevăzute la pct. 3) – se aplică același mecanism fiscal ca în cazul sponsorizărilor.

Companiile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor tratează aceste costuri astfel:

 • Donațiile în bani acordate către IGSU ( prevăzute la pct.1) se vor scădea din baza impozabilă privind calculul de impozit pe venit micro (este o derogare de la prevederile art. 53 din Codul fiscal).
 • Cheltuielile cu bunurile acordate şi serviciile prestate (prevăzute la pct. 2), destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, se însumează la cheltuielile cu sponsorizările acordate și se scad din impozitul datorat, în limita a 20% din impozit (limită prevăzută la art. 56 alin. (11) din codul fiscal).
 • Pentru cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte (prevăzute la pct. 3) – microintreprinderea însumează aceste cheltuieli cu sumele acordate drept sponsorizare şi scad valoarea astfel rezultată în limita a 20% din impozitul datorat.

Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit tratează aceste costuri la determinarea venitului net anual, în sistem real, după cum urmează:

 • Donațiile în bani acordate către IGSU ( prevăzute la pct.1) vor fi deduse la calculul venitului net anual (este o derogare de la prevderile art. 68 alin. 4 și alin. 7 lit.e) din Codul fiscal).
 • Cheltuielile cu bunurile şi/sau serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina – sunt cheltuieli deductibile la determinarea venitului net anual cu condiția încadrării acestora în limitele de deducere a cheltuielilor cu sponsorizarea respectiv cheltuielile sociale.

 

Taxa pe valoarea adăugată 

 • Bunurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de către persoanele impozabile, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  sunt considerate bunuri acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul Fiscal.

Practic, pentru aceste bunuri nu se colectează TVA-ul dedus la achiziție dacă valoarea bunurilor sponsorizate se încadrează în plafonul de 0.3% din cifra de afaceri realizată în cursul anului. Pentru ce depășește acest plafon se consideră livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa dedusă la achiziție.

 • Serviciile prestate în mod gratuit în scop umanitar de către persoanele impozabile, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  se consideră servicii prestate în mod gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 271 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015.

Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.

Trăim cu speranța ca în Ucraina conflictul armat să se încheie cât mai curând. Consecințele sale și distrugerile cauzate vor avea, însă, efecte pe termen lung. Este de așteptat ca și ajutorul din partea României să fie susținut în continuare, iar dacă intenționați să participați la acest efort și aveți nevoie de lămuriri suplimentare privind informațiile prezentate mai sus, vă stăm la dispoziție, cu asistență gratuită.

Echipa Accountess