Autor 
Angela Stoica
HR Generalist

 

Un Proiect de lege adoptat de Senat în luna martie propune ca eliberarea notei de lichidare, la încetarea raporturilor de muncă, să devină obligatorie.
Nota de lichidare este un document opțional pe care angajatorul îl poate elibera la încetarea colaborării cu un salariat. Rolul acestui document este să ateste situația debitelor financiare și patrimoniale la momentul încetării raportului de muncă.

În prezent, în situaţia incetării contractului de muncă, nu există o bază legală pentru eliberarea de către angajator a notei de lichidare către angajat, deşi în practică se utilizează acest document, dar cu caracter ocazional.
Eliberarea notei de lichidare ar putea avea caracter obligatoriu, potrivit proiectului care ar introduce în Codul muncii obligația angajatorilor de a elibera salariaţilor o notă de lichidare la încetarea contractelor individuale de muncă.
Proiectul prevede ca documentul să fie eliberat în dublu exemplar, cu 3 zile lucrătoare înainte de încetarea efectivă a contractului de muncă.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie publicat în Monitorul Oficial.

Conținutul notei de lichidare:

 • denumirea angajatorului și datele acestuia;
 • data și numărul de înregistrare a documentului;
 • numele, prenumele, datele de identificare și funcția angajatului;
 • debitele ramase nelichidate către angajatorul care emite nota de lichidare;
 • eventualele popriri provenite din titluri executorii;
 • debitele rămase nelichidate către angajat;
 • semnăturile părților;
 • alte elemente specifice.

ATENȚIE!
În caz de pierdere a notei de lichidare, unitatea emitentă va elibera o copie la cererea angajatului sau a noului angajator.
Nerespectarea obligațiilor prevăzute ar urma să fie sancționată cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, după cum reiese din propunerea legislativă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti pune la dispoziție 2 modele de notă de lichidare, care pot fi descărcate de pe site-ul http://www.itmbucuresti.ro/pasistenta.html. 

Avantajele eliberării notei de lichidare:

 • consemnarea existenței sau inexistenței datoriilor către și de către firmă, în relația cu angajatul;
 • evidența echipamentelor predate de către angajat;
 • informarea viitorului angajator despre existența/inexistența debitelor angajatului;
 • informarea viitorului angajator cu privire la popririle salariale;
 • prezentarea calificativelor profesionale ale angajatului;
 • dovada achitării indemnizațiilor și situația zilelor de concediu de odihnă efectuate;
 • consemnarea veniturile încasate pe ultimele 12 luni pentru calculul indemnizaţiei concediului;
 • evidența documentelor predate angajatului la încheierea colaborării;
 • evitarea deciziilor arbitrare în domeniul raporturilor de muncă;
 • eliminarea abuzurilor și protejarea intereselor angajaților;
 • caracter probaroriu pentru eventuale litigii dintre angajați si angajatori;


Dezavantajele eliberării notei de lichidare:

 • termenul de eliberare de trei zile lucrătoare anterior încetarii contractului de muncă poate fi imposibil de respectat pentru situațiile în care încetarea raportului de muncă se produce cu efect imediat.

  Exemplu: notificarea în perioada de probă
  , încetarea disciplinară din cauza absențelor, încetarea imediată cu acordul părților;
 • în cele trei zile rămase din desfășurarea contractului după eliberarea notei de lichidare, pot apărea situații care să modifice datele consemnate în nota de lichidare (debite, absențe nemotivate ale angajatului).

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!