Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Legile reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, cât și măsurile de sancţiune în cazul încălcării lor. Însă nu întotdeauna legile au fost elaborate încât să respecte drepturile cetăţenilor/contribuabililor:

1. Legea pentru perceperea și urmărirea veniturilor publice din Romȃnia a fost adoptată ȋn 1934.

2. Legea Ioanişescu, prin care este unificat sistemul de pensii, este adoptată ȋn 1933.
Conducerea sistemului de asigurări revine statului şi patronilor, dar printre elementele negative ale legii sunt neincluderea în sistem a agricultorilor şi a pensiilor de bătrâneţe şi a ajutorului de şomaj.
Pensia de bătrȃnețe este introdusă ȋn 1938 prin modificarea Legii Ioanişescu, dar sunt suprimate contractele colective de muncă.

3. Legea Nenițescu privitoare la organizarea meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești (ȋn caz de boală, accident, bătranețe și handicap) este adoptată ȋn 1912.

4. Legea ORLEANU, numită de muncitori Legea Scelerată, este adoptată ȋn 1910 și interzicea dreptul la asociere și grevă tuturor salariaților.
Elaborată de ministrul Industriei şi Comerţului, Mihai Orleanu, sub al cărui nume a rămas cunoscută, legea a fost votată în 20 decembrie 1909 şi adoptată la 2 ianuarie 1910, pe fondul opoziţiei crescânde dintre mişcarea sindicală ce se formase şi puterea politică, atât liberalii cât şi conservatorii fiind combatanţi ai sindicatelor, pe care le considerau un „atentat la ordinea socială”. Muncitorii au numit-o „Legea scelerată”. Ea era explicit îndreptată împotriva „sindicatelor, asociaţiunilor profesionale, a funcţionarului statului, judeţelor, comunelor şi stabilimentelor publice”. Acestora le era interzis dreptul de a se asocia sau de face grevă, precum şi contractul colectiv de muncă.

 

5. Primul Cod al Muncii din Romȃnia – 8 iunie 1950.
Ȋn literatura juridică de specialitate s-a considerat că primul Cod al muncii l-a constituit fie Legea asupra contractelor de muncă din 1929 fie Legea 3/1950. Există așadar controverse referitoare la data primului Cod al muncii. Unii specialiști ȋn drept social consideră Legea din 1912 primul Cod al muncii romȃn. Legea din 1929 nu ar face altceva decât să dezvolte Legea din 1912 prima lege ce reglementează domeniul muncii ȋn Romȃnia, astfel ȋncȃt firul deșfăsurării ar fi acesta:
“Legea nr.53/2003 abrogă și ȋnlocuiește Codul muncii din 1972, care abrogă și ȋnlocuiește Codul muncii din 1950, care abrogă și ȋnlocuiește Legea contractelor de muncă din 1929, care abrogă și ȋnlocuiește Legea din 1912, care abrogă și ȋnlocuiește Legea meseriilor din 1902 care reglementează situația breslelor.”

Sursa: mmssf.rodreptonline.ro

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!