(+4) 021-310.00.95 contact@accountess.ro

În Monitorul Oficial nr. 515 din data de 16.06.2020 a fost publicată Hotărârea nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Începând cu data de 17 iunie 2020 starea de alertă pe întreg teritoriul țării se prelungește cu 30 de zile, până la data de 16 Iulie 2020.

Prezentăm pe scurt principalele măsuri aplicabile în această perioadă, ținând cont și de HG nr. 465/12.06.2020 ce prezintă măsurile de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020.

1. Participarea la evenimente private în spații închise se poate realiza cu maxim 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

2. Participarea la evenimente private în spații deschise se poate realiza cu maxim 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

3. Desfășurarea activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale (Mall-uri) cu anumite limite:

– Sunt permise activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.
– În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite:
• activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu excepţia celor care funcţionează potrivit art. 6 pct. 3: “prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”
• exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

4. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.

5. Obligații instituite pentru anumite activităţi :

– Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.
– Se reia activitatea şi se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

6. Redeschiderea creșelor, grădinițelor și after-school-uri pe perioada vacanței de vară

– Se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school-uri, pe perioada vacanţei de vară, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

7. Modificarea numărului de persoane care pot participa la activități în aer liber

– Activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber se pot desfășura cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

8. În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

9. Câteva excepții de la carantinare pentru persoanele care vin în România

– Pentru toate persoanele care vin în România din ţările care nu fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.
– Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, prevăzută mai sus, dar care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.
– Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

www.accountess.ro

Lina Suditu

Senior Consultant