Guvernul a stabilit că în timpul stării de urgență ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, potrivit art 52.1 lit.c din Legea 53/2003, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Art. 52 . [suspendarea din iniţiativă angajatorului] (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativă angajatorului în următoarele situaţii: c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

1. PROCEDURA
➢ informarea şi consultarea reprezentanţilor salariaţilor pentru că aceştia să îşi poată exprima punctul de vedere
➢ dacă nu s-au găsit alte soluţii pentru rezolvarea situaţiei, AGA aproba întreruperea temporară a activităţii
➢ se realizează suspendarea contractelor individuale de muncă în baza unei decizii individuale
➢ se întocmesc statele de plată şi declaraţia 112
➢ se întocmeşte şi depune documentaţia pentru rambursarea indemnizaţiei de la bugetul asigurărilor pentru şomaj
➢ se încasează indemnizaţia de la buget şi se efectuează plata salariilor, a impozitului şi a contribuţiilor sociale
➢ se întocmesc deciziile de încetare a suspendării contractelor individuale de muncă.

2. DOCUMENTE
➢ Nota de fundamentare
➢ Informare şi convocare salariaţi
➢ Proces-verbal încheiat cu reprezentanţii salariaţilor/reprezentanţii sindicatelor
➢ Decizia angajatorului/(administrtorului/consiliului etc.) de întrerupere activitate
➢ Decizie individuală de suspendare a CIM din iniţiativă angajatorului
➢ Decizie individuală de încetare a suspendării CIM

3. DURATA SUSPENDĂRII
Durata suspendării contractului individual de muncă pentru motive economice, tehnologice, structurate sau similare este stabilită de angajator în funcţie de perioada cât persista dificultăţile economice sau modificările tehnologice în unitate.
Indemnizaţia pentru şomaj tehnic se va rambursa de la bugetul asigurărilor de şomaj, în condiţiile prevăzute de lege, numai pe perioada stării de urgenţă.

4. REMUNERAŢIA
Nivelul indemnizației pe care salariaţii o vor primi pe perioada şomajului tehnic va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru şomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază lunar, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
Salariul mediu brut pentru anul 2020 – 5429 lei
75% din salariul mediu brut – 4072
Valoarea maximă lunară a indemnizaţiei acordate pe perioada şomajului tehnic este de – 4072 lei brut.
Plata indemnizaţiei de şomaj tehnic se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor reprezentan indemnizaţii privind şomajul tehnic suportate din bugetul de şomaj.

5. IMPOZITARE
Indemnizaţia de 75 % prevăzută anterior este supusă impozitării şi platii contribuţiilor sociale obligatorii, însă nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă.
La calculul impozitului pe venit nu se utilizează deducerea personală.
Termenul de plată şi declarare a impozitului şi a contribuţiilor sociale este dată de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

6. PROCEDURA RAMBURSARE SUME DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ Pot solicita rambursarea sumelor angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.
În vederea acordării sumelor necesare platii indemnizaţiei angajatorii depun prin poştă electronică la AJOFM în raza cărora îşi au sediul social:
1. Cerere semnată şi datata de reprezentantul legal
2. Declaraţie pe propria răspundere
3. Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie asumată de reprezentantul legal al angajatorului
Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele menţionate.
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnziatiilor din luna anterioară.
Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.
*** Modelul documentelor urmează sa fie aprobat prin Ordin al ministrului muncii.

7. MENŢIUNI
Perioadă în care un salariat se afla în şomaj tehnic constituie stagiu în sistemul de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însă nu constituie vechime în muncă.
Pentru stabilirea şi calculul concediilor medicale se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 2230 lei
Pentru un angajat care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, iar cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, angajatorul nu va putea beneficia de rambursarea indemnizaţiei.
Un angajat care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de rambursarea indemnizaţiei pentru contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

www.accountess.ro

Ana – Corina Mitrică

Managing Partner